Records of the Schneebaum family in the All Galicia Database

There are currently 102 records for the surname Schneebaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Samuel, son of Isaac SZNEYBAUM
  1827 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Abraham, son of Isac SCHNEBAUM
  1833 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Abraham, son of Jsac SCHNEIBAUM
  1833 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Sassie, spouse of Isaac
  1836 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Marcus Hersch, son of Jsac SCHNEIBAUM
  1837 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Menie, daughter of Jsac SCHNEBAUM
  1840 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Judel LANDAU, son of Isac SCHNEBAUM
  1841 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Marcus H. SCHNEBAUM
  1841 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Chaje, daughter of Jsaac SCHNEEBAUM
  1843 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • [no given name], son of Isac. SCHNEBAUM and Mente LAUER
  1847 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 102 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Schneebaum family:

There are 13 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
SCHNEEBAUM in
Jaroslaw, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Jan 27, 2021
SCHNEEBAUM in
Pruchnik, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Jan 27, 2021
SCHNEEBAUM in
Przeworsk, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Jan 27, 2021

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Schneebaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 195 search results for the surname Schneebaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Jaroslaw Yizkor Book (1978), image 105 {y206}
  ... הזה קטן מספר המבקרים בקורסים. הנוער שהתרכז בבית העם ובילה בערבי שבתות וברקודי הורה משולהבים, הלך ומעט. הנהלת .בנײצײן״ בשנת m3 עומדיס מימין לשמאל: בראט, מצגר. זיגה דובשיץ, שגייבאוס. גרטנר ‹ איזיו וטרמן, אולק זילברמן יושבים מימין לשמאל: ועטרגרין, נ. רוט, שמחה גרף (יו״ר), שיינקה נס, שיקו שליידר The Management of „Bnei-Zion’’ 1933 Standing from right to left: Brat, Metzger. Ziga Dobschitz, Schneebaum, Gertner, Wasscrman, Olek Silberman Sitting from right to left: Wintergrin, N. Rot, Simcha Graf, Sianka Nas. Siku Schlcider 101
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 262 {d3534}
  68 SZEMATYZM MIASTA KRAKOWA Dział V Dr. Schneebaum Artur, ul. Jasna 3. Dr. Schöngut Szymon, ul. Grzegórzecka 4. Dr. .Schwarz Stefan, ul. Zamenhofa 8. Dr. Sędzimir Aleksander, pl. Matejki 5. Dr. Skąpska Anna, ul. Kremerowska 10. Dr. Solecka Marja, lek. szkolna, ul. Siemiradzkiego 25. Dr. Swatowa-Kuźnar Marja, ul. Sienkiewicza 2. Dr. Syrek Adam, ul. Grzegórzecka 20. Dr. Syrop Alfred, ul. św. Agnieszki 2. Dr. Szpiro Władysław, ul. św. Filipa 13. Dr. Szubarga Józef, ul. Kraszewskiego 11. Dr. Trusztkówna Marja, ul. Salinarna 22. Dr. Trzebicky Zofja, ul. św. Tomasza 26, teł. 156-99. Dr. Turyna Eugenjusz, ul. Kujawska 16. Dr. Wajdówna Marja, ul. ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 269 {d3534}
  ... Oddział Chorób Oczu: Dr. Kazimierz Karelus Dr. Ignacy Chrzanowski Prymarjusz. Zastępca Prymarjusza. Dr. Jarosława Wodyżanka Dr. Stefan Pasierbiński 1. Sekundarjusz. 2. Sekundarjusz. Dr. A. Mirowski. Odział Chorób Uszu, Nosa, Gardła: Dr. Eugenjusz Klassa Dr. Artur Schneebaum Prymarjusz. 1. Sekundarjusz. Pracownia Rentgenologiczna: Kier. Dr. Paweł Adamowicz. Oddział Chorób Skórnych: Dr. Jan Stopczański. Oddział Techn. Dentystyczny: Fr. Rafał Patalas. G. 309/593. F""""!!!!!!!!"'"""'!!!!!!" "f! illlli111""111!#!!111 illlli ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 347 {d3534}
  ... Biały. 170-88 Kulczyński Kazimierz, Biskupia 8. 170-89 Gewürz Maks i Horowitz Laura, Kar- melicka 8. 170-90 Pająk Karol, Prochowa. 170-91 Bałazy Franciszek, Racławicka 12. 170-94 Syrop Alfred, dr., św. Agnieszki 2. 170-95 Scheinerman Abraham, Żmujdzka 16. 170-96 Scheller Aron, Szpitalna 4. 170-98 Finder Mieczysław, Lubicz 3. 171-01 Skoczylas Stanisław, inż., Basztowa 1. 171-02 Schneebaum Artur, dr., Jasna 8. 171-03 Feliksik Władysław, Długa 27. 171-04 Krzesiwo Jan, inż., Basztowa 23. 171-05 Propper Józef, Karmelicka 5. 171-06 Griess Samuel, Pawia 4. 171-08 Spierer G., Starowiślna 85. 171-10 Załucki Kazimierz, dr., Jul. Lea 5. 171-11 Förster Karol, Zwierzyniecka 14. 171-12 Affenkrant Salomon, Florjańska 32. 171-13 Liebeskind Bernard, Dworzec towar. 171-14 Woźniak Florjan, św. Tomasza ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 554 {d3534}
  ... , Kupa 15. — Jakób, kupiec, Kupa 8. — Jonas, kupiec, Estery 16. Schnayder Edward, sędzia Sądu Apel., Smo- leńska 21. — Jerzy, dr., prof. gimn., Smoleńska 21. — Karol, złotnik, św. Gertrudy 3. — Karolina, urz. kol., Długa 38. — Marja Paulina, emer., Szlak 23. — Zofja, pryw. naucz., Długa 38. Schnee Bernard, agent handl., Podbrzezie 3. Schneebaum Artur, dr., lekarz, Jasna 8. Schneersohn Józef; kupiec, Celna 7. Schneeweiss Artur, urz. pryw Dietlowska 53. ' " — Franciszka, wd. po przeds. bud., Sie- miradzkiego 21. — Karol, kupiec, Łobzowska 45. Schneid Arnold, dr., adw., Pańska 4. — Ignacy, wł. realn., agent handl., Pań- ska 4. — Otton, urz. pryw., Pańska 4. — Regina, współwł. realn., Pańska 4. Schneider Adolf, przemysł., Chocimska ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Schneebaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org