Records of the Schneigurt family in the All Galicia Database

There are currently 11 records for the surname Schneigurt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Dawid SCHNEEGURT
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Nesanel SCHNEEGURT
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • David SCHNEIGURT
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Nesanel SCHNEEGURT
  1903 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Nesanel SCHNEEGURT
  1903 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Dawid SCHNEEGURT
  1903 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Dawid SCHNEEGURT
  1904 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Nesaul SCHNEEGURT
  1904 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • David SCHNEIGURT
  1905 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Dawid SCHNEEGURT, child of Maksymilian and Ester
  birth record from Lwów Jewish Births (index book) (1923-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 11 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Schneigurt family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
SCHNEIGURT in
Lancut, Poland
GG Member Oceanside, NY
USA
Nov 26, 2006
SCHNEIGURT in
Lviv, Ukraine
GG Member Oceanside, NY
USA
Nov 26, 2006
SZNEGURT in
Lviv, Ukraine
GG Member Oceanside, NY
USA
Nov 26, 2006

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Schneigurt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 161 search results for the surname Schneigurt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 405 {d3374}
  ... . Zakł. ubezp,, Mu- rarska 48. — Wilhelm, urzędn. prywat., Żół- kiewska 87. — Władysław, agenc., Zielona 22. — Wojciech, stolarz, Polna 3. — Zdzisław, urzęd. Kasy oszczęd., Słodowa 3 a. Schneier Markus, kup., Jadwigi 28. — Markus, magaz. Bku kraj., Lesz- czyńskiego 34. Schneigert Jóźef, em. nadkom. straży skarb., Zielona 42. — Leopold, asyst, poczt., Bogusław- skiego 7. Schneigurt Nesaul, rest., Źródlana 7. Schneikart Konrad, zegarm., Józefa 10. Schnepp Osias podróż., Zamarstynow- ska 5. — Tauba, wd., Wodna 4. Schner Józef, buchał., Zamarstynow- ska 52. — Wolf, skł. materyał. budowlan., Furmańska 4. Schnitzer Michał, dzienn., Wyspiań- skiego 9. Schnitzler Klemens, em. prof. gimn., rad. szk., Kochanowskiego ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 393 {d13}
  ... — Rubin, kupiec, Pełtewua IIa. — Sami, urz. pryw. pl. Benedyktyński 5. — Stanisław, dyr. gimn. jabłonowskich 20. — de Heldenburg Tadeusz, urz. kolej., Szeptyckich 24. — Wiktor, urzęd. asek., Polna 3. — Wilhelm, urz. pryw., Żółkiewska 87. — Władysław, agenc. Zielona 22 Schneier Markus, kup., Jadwigi 28. — Markus, magazynier bnku kraj. Leszczyńskiego 34. Schneigert Józef, em. nadkom. straż, skarb. Zielona 42 ,— Leopold, asyst, poczt, Bogusławskiego 7. Schneigurt Nesaul, rest, Źródlana 7. Schneikart Konrad, zegarm. Józefa 10. Schnepp Osias, podróżujący, Zamarstynowska 5. Schner Józef, buchał. Zamarstynów52 — Wolf, hand. mater. budowl. Furmańska 3. Schnitzer Michał, dzienn. Wyspiańskiego 9. Schnitzler Klemens, em. prof. gimn. radca szk. Kochanowskiego 35. Schnizlin Samuel, sprzedaż widokówek ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 589 {d13}
  ... 71 — Salomon, Hausnera 18 Richter Chuna. Słoneczna 21 — Gerszon, Koralnicka 8 Roth Bajla, Berka 19 Rottenberg Salomon, Sykstuska 60 Rudziński Erazm, Dworzec główny Ruff Maks, Janowska 111 Ruff Szymon, Janowska 24 Sacher Aron, Słoneczna 43 Schapira Debora, Rynek 26 Schlajen Jakób, Szeptyckich 32 Schlecker Ozyasz, Kurkowa 2 Schlichter Dawid, Słoneczna 2 Schmalenberger Jakób Wiśniewskich 2 Schneigurt Dawid, Źródlana 21 — Nesaul, Źródlana 7 Schorr Jojne. Żółkiewska 69 Schönfei Szulim, Łyczakowska 40 Schranz Nuchim, Słoneczna 47 Schwarzapfeld Fajwisz, Murarska 1 Schwarzer O., Gródecka 40 Schweitzer Filip. Pasaż Mikolascha Sekler Mojżesz, Wałowa 15 Sessler Dawid, Rynek 14 Sigal Leizer, Gródecka 77 — Ozyasz, Na Błonie 26 Silber O„ L., Gródecka 91 Skirka Józef, Dworzec, Podzamcze Skulski Michał ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 237 {d3353}
  ... 3 87-83 Reich Samuel, Rynek 5 55-17 Rosen Herman, Zamarstynowska 49 ' 95-29 Rosenthal „S. A., Kazimierzow- ska 15 38-37 Rotter Leon, Zniesienie 93 25-84 Rybak Ludwika, Zyblikiewicza 1. 52 91-09 Scheiningerowa Anna, Kazimie- rzowska 43 ! 65-02 Schneegurt Maks, Źródlana 21 8-10 Skirka Józef, Dworzec Podzam- cze 34-92 Skorodecki Ferdynand, Kilińskie- go 4 33-97 Stecher Maurycy, Gródecka 52 62-53 Stein Herman, Kochanowskiego 1. 8 65-80 Stigel Mozes, Słoneczna 25 95-46 Sum Chaskef, Stanisława 8 25-38 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 244 {d3353}
  ... Schneck Salomon, tow. mod. galant., Boimów 11 41-05 Schneck Salomon, m. Bernstei- na 17 75-31 Schnee Adolf, „Huta Szklana", Sykstuska 21 19-63 Schneegurt Maks, rest., Źródlana 21 8-10 Schneeweiss Leon, Dr. prok. f. Feiwel A., m. Pułaskiego 12 43-43 Schneid Herman, p. Mikolascha ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Schneigurt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org