Records of the Spatzner family in the All Galicia Database

There are currently 55 records for the surname Spatzner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jacob SPACHNER, child of Josel Spachner and Lica
  1825 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Abraham SPACHNER
  1828 death record from Zborów Jewish Deaths (1819-1846, Dec 1875-1876)
 • Abraham SPACHNER, child of Josel Spachner and Leia
  1830 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Biniamen SPACHNER, child of Josel Spachner and Leia
  1832 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Mindie, daughter of Moses SPACHNER
  1835 death record from Zborów Jewish Deaths (1819-1846, Dec 1875-1876)
 • Jacob SPACHNER, child of Mosses Spachner and Riwa
  1836 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Chaia Toba SPACHNER, child of Nachman Spachner and Freide Pesse
  1836 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Maner SPACHNER, child of Mosses Spachner and Rifka
  1837 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Chane, daughter of Moses SPACHNER and Szifre
  1838 birth record from Zborów Jewish Births (1838-1864)
 • Efroim, son of Josel SPACHNER and Leie
  1838 birth record from Zborów Jewish Births (1838-1864)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 55 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Spatzner family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Spatzner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 198 search results for the surname Spatzner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 387 {d20}
  ... . pryw., Krasickiego 4. Spatz Maurycy dr przemysł., Tarlowska 5- — Wolf Izaak wł. hotelu i restauracji, Miodowa 9. Spalzier Anna wd. po insp. kolej., Na Stawach ]. Spatzner Ozjasz czeL piekarski, Kupa 7- Spechl Adolf dyr. hotelu „Union", św. Gertrudy 27. Speczyński Zdzisław przodownik Policji, Wrzesińska U. Speiser Anna handlarka. Krakowska 21. Speiser Hirsch krawiec, Slnrowiśliio ... właśc. piekarni, Lwowska 17. Tel. 2036. — Józef kupiec, Św. Scbasljana 5. — Regina krawczyni, Krakusa 9. — Rozalja wł. antykwami, Szpitalna 4. — Zygmunt dr adwokat, Bonerowska 14. Tel. 2592. Spinner Adolf kupiec, pl. Wolnica 3. Spinngut Natan krawiec, Miodowa 27. Spinrad Meilech krawiec, Piekarska 9. Spinz Salomon kupiec, Florjańska 22, Spira Amalja prywatna. Miodowa 21. — Amalia kupcowa, Miodowa 13. — Anna ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 594 {d140} notes
  ... i Mechel. ° Nagel Salomon. Przemyśl (Targowica 24). Selzer Jakób. skład niatervałów budowl. i węgla kamiennego. Cement, papa dachowa, węgiel kamienny. Przemyśl. Tuchmann Majer. Przemyślany to. Freundlich Izaak. ° Freundlich Izrael. ° Lustman Pinkas. Pustomyty (p. Nawarya). Mars Kazimierz, wapno Radomyśl wielki to. Leibowicz Samuel, deski. Rawa ruska to. Gold Mechel, drzewo materyałów l. ° Spatzner Mojżesz, drzew o materyałów e.. Rohatyn to. Goldschlag Chaskel, drzewo budulcowe. ° Horowitz Abraham, wapno. ° Schneekraut Sal. Ropczyce te. Rudner Juda. Rosulna to. Locker Majer, drzewo budulcowe i opałowe. Rozwadów to. Flomen Simche Chaim. deski. ° Silber Chaim. ° Weinman Mojżesz, wapno. Rożniatów to. Laufer Chaim, deski i oszwary. Rudki to. Hering Jakób. ° Kurmann Jakób, wapno. • Pomeranz ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 268 {d693}
  ... . woźny tramw, Rakowicka 23 Spamer Robert agent węd. Starowiślna 32 Spanlang Abraham, kupiec. Dietlowska 5 — Abraham, pom handl, Warschauera 11. — Charlotte, kupcowa. Jakóba 7. — Debora. kramarka. Wielopo,e 13. — Ffraim. zarządca bózn . Dajwór 6. — Ignacy, urz. Bernardyńska 11. — l/aak. pom handl. Szeroka 32. — Mojżesz, złotnik. Dietla 71. — Mojżesz, rymarz. Augustyanska 19 — Natan, handlarz. Szeroka 32 — Samuel, subiekt Jakóba 7. Spannbauer Antoni, em .nspektor ewidenc. Długa 41 — Władysław, c. k. inżynier. Krowoderska 32 Spargnapam Sabina, orywatna. Biskupia. 8. Spatz Wolf Izaak, restaurator. Miodowa 7 T 11-hi. Spatzier Adalbert nadrewident kolej. Karmelicka 22. — Jan. rewident kolej. Szlak 18. Spatzner Ozy asz. czel piekarsici. Orzeszkowej 3. Speer Ignacy, agent handl .pl Dominikański ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 597 {d3404}
  ... (Targowica 24). Selzer Jakób, skład materyałów budowl. i węgla kamienne- go. Cement, papa dachowa, węgiel kamienny. Przemyśl. Tuchmann Majer. Przemyślany to. Freundlich Izaak. 0 Freundlich Izrael. 0 Lustman Pinkas. Pustomyty (p. Nawarya). Mars Kazimierz, wapno. Radomyśl wielki to. Leibowicz Samuel, deski. Rawa ruska to. Gold Mechel, drzewo materya- łowe. * Spatzner Mojżesz, drzewo materyałowe.. Rohatyn to. Goldschlag Chaskel, drzewo budul- cowe. 0 Horowitz Abraham, wapno. 0 Schneekraut Sal. Ropczyce 'te. Rudner Juda. Rosulna to. Locker Majer, drzewo budulcowe i opałowe. Rozwadów to, Flomen Simche Chaim, deski. 0 Silber Chaim. 0 Weinman Mojżesz, wapno. Rożniatów to. Laufer Chaim, deski i oszwary. Rudki to. Hering ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 198 {d696}
  ... Mistrzów I Mistrzyń Krawieckich I pokrewnych zawodów, ul. Podbrzezie 6. Prezes: Abraham Izaak Lieberman, Brzozowa 9. 88) Stowarzyszenie „Chajtlm" Krawców żydowskich, ul. Diella 58. Prezes: Aron Blciweiss, ul. Św. Katarzyny 1. 89) Związek Ajentów Asekuracyjnych. Prezes: Artur Fibenschütz, ul. Długa 74. 90) Związek Zawodowy Agentów I Wojażerów R. P„ Wielopole 12, lei. 146-15. Prezes: Jakób Spaner, ul. Św. Stanisława 6. 91) Związek Hurtowników żelaza w Małopolsce. Prezes: Dr. Samuel Liebeskind, ul. św. Krzyża 1. 92) Związek Wierzycieli Województwa Krakowskiego, ul. Mikołajska 6. Prezes: Józef Schenker, ul. Grodzka 48. 93) Zjednoczenie Kupeów Drobnych, ul. Miodowa 18. II. p. Prezes: Teodor Dembilzer, plac Dominikański 2. 94) Związek Drohnyeh Handlarzy na placach publicznych dzielnicy Kazimierz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Spatzner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org