Records of the Stanger family in the All Galicia Database

There are currently 978 records for the surname Stanger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leib Michel STEINER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Dobrisch STEINER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane Riwe STEINER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Mirel STEINER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Juda REDNER r STATTNER
  birth record from Austrian Ministry of Interior - Certification of Vital Records (1903-1918)
 • Chaim STEINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Burich STANCHER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Isaak STEINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Civie Hinde STEINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [no given name], child of Izaak STEIGER and Lea STEIGER
  birth record from Jezierna Jewish Births (1886-1893, 1898-1922)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 978 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Stanger family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Stanger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 191 search results for the surname Stanger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 430 {d3374} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Pełtewna 11. Stanecka Felicya, wd. po prof. Uniw., Lenartowicza 21. Stanecki Zdzisław, wł. fabr. akum., Le- nartowicza 21. Stanek Fryderyk, urz. Bku, Kalecza 8. — Kazimierz, asyst, kol., Zbarazka 2. Stangenberg Ludwik, ajent polic., In- walidów 1. Stangenhaus Adela, wd. po lek., Gli- niańska 15. — Emilia, naucz, muz., Gliniańska 15. Stanger Jakób, kup., Zamkowa 11. Stangret Jerzy, woź., Brajerowska 14. Stanisławczyker Beri, kup., Miodowa 7. Stanisławski Karol, dyr. szk., Czar- nieckiego 12. Staniszewska Anna, wdowa, Zyblikie- wicza 17. — Helena, wł. fabryki muszt., Osso- lińskich 12.
 • 1914 Lwow Address Directory, image 613 {d3374} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Liftschütz Majer, pl. Krakowski 2 Mehrer Julian i Syn, Żółkiewska 6 Narebka Barnet, Żółkiewska 5 Papier S., Boimów 18 Patlikowski Julian, Ormiańska 18 Pelzer Ozyasz, Boimów 26 Rohatyn Dawid, Zamarstynowska 24 Roth Izak, Sobieskiego 23 Schneid S., Boimów 19 Schleifer Jakób, Czackiego 3 — Simche, Boimów 24 Selzer Ozyasz. Czackiego 1 — Wolf Halicka 6 Stanger Dawid, Łyczakowska 58 Tisch Samuel, Boimów 13 — Mozes, Gródecka 40 Urich Mozes, pl. Krakowski 8 Weinreb J., Krakowska 26 Ślusarze. —- Schlosser. Przeł.: Gustaw Pammer Biuro: Zygmuntowska 17 Akselrad Sam., pl. Rybi 5 Aks Samuel, Źródlana 27 Anaszkiewicz Wincenty, Gródecka 131 Bachstütz A., Sykstuska 29 Baczes Rubin, Starotandetna Bardach Wolf, Kleparowska 6 Bierer ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 419 {d13}
  ... asekur. Wałowa 21 — Margareta, em. Bogdanówka 69 — Ozyasz. dr. adw. Jagiellońska 16 — Rudolf, urz. Bku, Słoneczna 15 Stanecki Zdzisław, dr. wlaśc. fabr. akum. Halicka 20. Stanek Fryderyk, urzęd. pryw. Kaleczą 8. — Henryk, art. mai. Łyczaków 5. — Kazimierz, asyst, kolej. Zbara-zka 2. — Paweł, em. Kleparowska 17a. Stangenhaus Adela, wdow. po lek. Gliniańska 15. — Emilia, nauczyć, muz. Gliniańska 15. Stanger Jakób. kup. Zamkowa 11. Stanislawczyker Beri, kupiec, Miodowa 7. Stanisławski Karol, dyr. szk. Teatyńska 10. Staniszewska Anna, wd. Zyblikiewicza 17. — Helena, wł. fabr. musztard. Ossolińskich 12. Staniszewski Czesław, współpracow. Słowa Polsk. Ossolińskich 12. — Michał, wachm. żandarm. Sapiehy 75. — Władysław, dziennik. Bonifratrów 10. Stankiewicz Alfred, em. Hausnera 4 — Mogiła Antoni ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 593 {d13}
  ... Strzelecki 7 Korn Maks, Serbska 3 Kreiter Izak, Serbska 4 Kumpera Antoni, Koralnicka 6 Landau Izak, pl. Krakowski 2 Lehr I., Żółkiewska 31 Licht M., pl. Krakowski 7 Liftschütz Majer, pl. Krakowski 2 Mehrer Julian i Syn, Żółkiewska 6 Narebka Barnet, Żółkiewska 5 Papier S., Boimów 18 Patlikowski Julian, Ormiańska 18 Pelzer Ozyasz, Boimów 26 Rohatyn Dawid, Zamarstynowska 24 Roth Izak, Sobieskiego 23 Schneid S., Boimów 19 Schleifer Jakób, Czackiego 3 — Simche, Boimów 24 Selzer Ozyasz, Sobieskiego 24 — Wolf. Halicka 7 Stanger Dawid, Łyczakowska 58 Tisch Samuel, Boimów 13 — Mozes, Gródecka 40 Urich Mozes, pl. Krakowski 8 Weinreb J., Krakowska 26
 • 1913 Galicia Business Directory, image 401 {d140} notes
  ... Zygmunt, dzierż, m. PFa. Dobra k. Limanowej to. Michorczyk Grzegorz. Dobrostany (p. Weisenberg). Zamojski hr., dzierż. Keller Chaim. Dołhołuka (p. Lubieńce). Ks. Swidrygiełło-Świ-derski Stanisław. Dołpotów (p. Wojniłów). Rozwadowski Franciszek, młyn wodny. Domaradz to. Fic Jakób, m. wod. ° Jabłoński Wojciech, m. wod. ° Nycz Władysław, m. wod. Domażyr to. Loś hr., dzierż. Hauscn Adolf. Dora to. C. k. Skarb Państwa. ° Stanger Alter. Dornfeld (p. Szczerzec). Harlfinger Leopold, m. 0 ssąco-gaz. motorze. PFa. Drohobycz w. Sasyk Michał. Drohobycz (Rynek 23). Steuerinan Izaak, stryjski młyn parowy. PFa. Droginia to. Popek Józef. m. wod. Dryszczów (p. Horożanka). Rakieta Bron., dzierż. Dubaniowice (p. Rudki). Br. Brunicki Seweryn. Dublany to. Niemiłowicz Leon. Dubowce (p. Ihrowice). Breitmann ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Stanger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org