Records of the Stolzenberg family in the All Galicia Database

There are currently 193 records for the surname Stolzenberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Marya STOLZENBERG
  census record from Tarnopol Refugees at Beginning of WWI (1914-1915)
 • Hersch STOLZENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Liba STOLZENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rosa STOLZENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Marie STOLZENBERG
  1840 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1834-1845)
 • Malke STOLZENBERG
  1842 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1834-1845)
 • Chaim STOLZENBERG
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)
 • Chaim STOLZENBERG
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)
 • Eisig STOLZENBERG
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)
 • Eisig STOLZENBERG
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 193 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Stolzenberg family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Stolzenberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 102 search results for the surname Stolzenberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 27 {d141}
  ... . Dr Steisel Abraham, ul. L. Sapiehy 49, tel. 237-16. Dr Stempler Salo, ul. Kraszewskiego 23. Mgr Stendig Bernard, ul. Pełtewna 19. Dr Sterner Rudolf, ul. Małeckiego 3, teł. 243-78. Dr Sternberg Ozjasz, ul. Chorażczyzny 6, tel. 252-65. Dr Slernhell Sani&on, ul. Słowackiego 18, tel. 213-30. Dr Stich Efroim, pl. Dąbrowskiego 8, tel. 280-68. Dr Stolz Jerzy, ul. Gen. Tokarzewskiego 14, tel. 261-79. Dr Stolzenberg Leopold, ul. Podleskiego 9. Dr Storch Ignacy Józef, ul. Podleskiego 5, tel. 217-91. Dr Stöckel Ignacy, ul. Halicka 9, tel. 237-37. Dr Stroński Kajetan, ul. Żyblikiewicza 24, tel. 204-52. Strutyński Józef, ul. Wyspiańskiego 16. Dr Stryer Marek, ul. Kopernika 32, tel. 207-23. Dr Strzemieński Jan, ul. Bielowskiego 1, tel. 215-25. Dr Sucher Chaim Wolf, ul. Jagiellońska 12, tel. 234-33 ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 724 {d696}
  ... radca, Ratorego 25, — Emil, dr., radca admin. Dyr. Dróg Wodn., Retoryka 1, tel. 147-46. — Gabrjela, wdowa, Arjańska 17, tel. 140-04. — Jadwiga, pryw., Długa 50, tel. 134-18. Stolfa Jerzy, dr., sędzia, Retoryka 1. — Karol, inż., em. st. radca Górn., Retoryka 3. — Mieczysław, elektromonter. Kurniki 6. Stolla Józef, werkmistrz, al. Krasińskiego 26. Stolnicki Szmul, współwł. huty, Lipowa 3. Stolzenberg Bernard, tkacz, św. Wawrzyńca 30. Stolzman Jerzy, urzędnik, Szlak 32. — Stefan, nacz. wydz. Tow. Ubezp., Siemiradzkiego 5. Stołkowski Abraham, krawiec. Salinarna 20 Stolyhwo Krystyna, wdowa po sędzim, 'G-młyna 14. — Natalja. mgr. farm., Tarłowska 4. Stondzik Józef, kupiec, Szpitalna 34. Stone Natan, przemysłowiec, Karmelicka 1. Stopa Edward, urz. pryw.. Sławkowska 17. — Franciszek, skontysta ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 291 {d32}
  ... Wanda, —. 21. VIII. 914. Krems. 1 os. Speiser Salamon, żarz. i dzierż, dóbr, 23. VHI. 914. Wiedeń, IX., Hahngasse 1. 11. 2 os. Srokowski Bolesław, sup. gimn., 20. VHI. 914. Wiedeń, I., Woll-zeile 1. 25. 1 os. Stein Marya, wd. po lek., —. Wiedeń, II., Schüttelstr. 1. 41, 1 os. Sternschuss Pepi, kup., 23. VIIL 914. Wiedeń, XX., Watasiein-strasse 1. 30, d. 4. ^ os. Stolzenberg Marya, żona st. inż. kolej., Wiedeń, DL, Wolfgang Sehmalzlgasse i 3, d. 8, 3 os»
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 272 {d694}
  ... . Krupnicza 28. — dr. Stanisław, koncyp. kolej.. Lenartów icza 9. Stolecki Kazimierz, ofic. kanc. budówn. m, Felicyanek 7. Stolfa Edmund koncepista kolei. Łobzowska 27. — dr. Edward, st. insp. kol, wł. realn, Batorego 25. — dr. Emil. komisarz kolej.. Retoryka 1. Tel. 1179. — Stanisław, cukiernik. Floryańska 26. — Walerya, krawcowa. Wolska 25. Stolfowa Jadwiga, żona insp. kol. Niecała 9. Stolzenberg Izak. tkacz. Józeia 3. Stolzmann Izabela, pryyv. Karmelicka 29. — Stefan, urz. Toyv. W z. Ub, Karmelicka 29 Stołychwo dr. Jan, c. k. radca sąd, XIII, Na Salwatorze 237. Stomak Piotr, murarz, Dajwór 31. Stopa Jan, kancelista kolej, Bosacka II. — Jozei, w ›/ny Akad. Um ej.. Sław kowska 21. — Józef, słuch, prayv. Szpitalna 21. Stopczański di. łan. lekarz Szewska 4. T. 1325. Stopczvk Antoni ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 426 {d13}
  ... 409 Stolarski Tadeusz, fryz., Rzeźbiarska 4. Stolarz Józef, maszyn. Bema 41 Stoliński Ludwik włr. Hofmana 14. Stoli Ernest, ajenc. Gródecka 37. Stoller Edward, dyet. Tow. kredyt Rynek 14. Stolz Leib, kup. Żółkiewska 33. — Sara, wł. doroż. Weteranów 6 — Stanisław, kontrol. poczt. Na Bajkach 17. Stolzberg Józef, włr. Bilińskich 56 Stolzenberg Aron, faktor, Zamarstynowska IIa. — Izak, tkacz, Panieńska 34. — Izrael, kupiec, Wodna 4. — Julia. emer. Rzeźbiarska la Stonawski Karol, komis. skar. Wagilewicza 9. Stopczyk August, aptek. Kochanowskiego 21. Stopper Mojżesz, naczel. asekur. W. Pola 12. Storch Filip, eskonter. Rynek 44 — Ignacy, mund. adw. Rynek ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Stolzenberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org