Records of the Strenger family in the All Galicia Database

There are currently 77 records for the surname Strenger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mayer Hirsch STRINER, son of Scholem and Beile
  1826 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Joseph STRENGER
  1829 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Sara STRETTNER
  1832 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Abraham STRETTNER
  1834 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Machla RISPLER, daughter of Jüdel and Sura
  1838 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Mar. Berl STRENGER, son of Suskind STRENGER and Mirel HALBSTAM
  1847 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Taube Süssel, daughter of Jakob STREMISCHI/STREMSHI and Malje Chane LIEBERMAN
  1852 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Zipre KRUGER, daughter of Chaim KRUGER and Breindel STRENGER
  1867 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Klerel STRENGER, daughter of Samuel STRENGER and Scheindel KRÜGER
  1867 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Refael Herz KRÜGER, son of Chaim KRÜGER and Brane STRENGER
  1868 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 77 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Strenger family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
STERNKUKER in
Narol, Poland
GG Member Houston, TX
USA
Apr 19, 2020
STRENGER in
Mokre, Poland
GG Member Miami, FL
USA
May 13, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Strenger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 111 search results for the surname Strenger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 428 {d3534}
  ... i Goldberg Giza (146). 11 488 Dankowitz Salomon r. Salo- mon Mojżesz 2 im. i Diamant Helena r. Hinda (147). 2 373 Patrz ul. Dietlowska 99. 4 533 Klipper Regina i Aleksandro- wicz Salomea (470). 6 479 Stern Naftali Norbert 2 im. (142). 8 477 Stern Szymon i Salomea (141) 10 486 Strenger Szymon i Sara (140). WYBICKIEGO Dz. XV. 1 322 Będzikiewicz Tomasz (576). la 323 detto (576). 3 302 Zakład Pensvjny dla Funkcj. (537). ' parcela. 7 198 Żeleński Władysław {So). 9 208 Chowaniec Franciszek Hono- rata, Stanisława Józefa 2 im. i Wańtuch Marja Honorata 2 im. (407). parcele. 6 280 Gmina ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 566 {d3534}
  ... Podskale 11 b. — Wojciech, majster kowalski, Kalwaryj- ska 92. Strażyńska Helena, naucz., Kaz. Wielkiego 109. — Marja, naucz., Kaz. Wielkiego 109. Strączek Janina, naucz., Lenartowicza 14. — Maciej, st. podurz. poczt., Pasterska 29. — Stanisław7, mistrz kraw., Szlak 24. Strelinger Juljusz, urz. pryw., P. Michałow- skiego 13. Streng Helena, wdowa po radcy, sąd.. Pę- dzichów7 24. Strenger Naftali, kupiec, Dietlowska 27. — Sara, wł. realn., Wrzesińska 10. Stręk Antoni, przemysł., Dunajewskiego 1. — Zofja, wł. realn., Dunajewskiego 1. Stricker Aron, wł. realn., Estery 13. — Chaim, kuśnierz, Augustjaóska 4. Striker Józef, kupiec, św. Sebastjana 33. Strisower Felicja, urzędn., pl. Kazimierza Wielkiego 6. Slritzki Eugenjusz, inżynier, Pomorska 1. Strnadl Antoni, urzędn ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 725 {d696}
  ... roln., Twardowskiego 33. — Zofja. emerytka, Twardowskiego 33. Streim Jochene. handlowiec. Wolnica 2. Slreit Rudolf, restaurator, Konopnickiej 3. Strejczyk Marjan. hutnik. Prądnicka 74 d. Strelinger Bertold. inż. mech.. Grabowskiego 3. — Bianka, wd. po urz. pryw., Grabowskiego 3. — Juljusz, urz. pryw.. Grabowskiego 3. Stremecki Józef, emer. P. P., Sołtyka 13. Streng Helena, wdowa po radcy sąd., Pędzichów 24. Strenger Sara, wl. realn.. Wrzesińska 10. Stręk Władysław, kowal. Wiązowa 4. — Zofja, wł. realn., Dunajewskiego I. Stricker Aron. wł. realn., Estery 13. — Chaim, kuśnierz. Augustjańska 4. -— Udela, pryw.. Krakowska 31. Strihafka Rajmund, introligator. Kątowa 11. Striker Józef, kupiec św. Sebastjana 33. Strisower Felicja, urzędn.. pl. Kazimierza Wielkiego 6. Stritzki Eugenjusz. inżynier ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 245 {d20}
  ... Erna (144) I-cwingcr Salomon i Anna (145 j ! Ruhinslciti Berta vel Bluma, dr juljusz, Dawid, j dr Amaljii, Goldberg z Rubinsteinów Giza (146; ; Diamant Helena recte Hinda (147) Wal kolejowy. j Narożnik ul. DkUoweku-j. \ Pulrr. iil. Dictlowaka 99 i Klipper Abraham Józef i Franciszka (470) ! Dresner false Splitter Schyja i Sara Marja 2 im. ' (142) Stern Szymon i Salomeą (141) Strenger Fischel i Krcindla z Plesnerów (140) ' Wa| kolejowy. Paralju Bożego Ciała ! Kom. Obwodu III j Okręg Sanitarny V | Okręg Policji budowl. V Insp. Skarbowy II i Kom. policyjny IV UUca Wybickiego - Dz. XV. Narożnik ul. Juljusza Lea. parcele 373 533 479 477 486 Narożnik ul. Ruskiej. 3 parcela 7 244 Danek Kazimierz i Felicja (433) Narożnik id. Józcfitów. Narożnik alei Słowackiego, parcele Narożnik ul. Pomorskiej ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 391 {d20}
  ... Anna pryw., Lenartowicza 14. — Jan ogrodnik. Senacka 11. — Ludwik funkc. Policji, Podwale 2. — Maciej funkcj. poczt.. Grzegórzecka 33. — Stanisław krawiec Szlak 30. Straszyńska Eugenja żona urz. pryw.. Strzelecka 15. Streer Ignacy handlowiec. Dietlowska 88. Streisand Leon handlarz, Brzozowa 16. Streissenberg Adolf agent handL, Rakowicka 19. Strełinger Feliks prokurent banko, A. Grabowskiego 3. Strenger Fischel kopiec Wrzesińska 10. Strenk Zofja wtaśc realności, Dunajewskiego 1. Stręg Ludwik inżynier, Pędzichów 24. Stręk Józef rzeźbiarz, Tad. Kościuszki 49 (35). Stricker Adela prywatna. Krakowska 31. — Aron Hirsch wł. reahv. Estery 13. — Franciszka kupcowa, Dietłowska 38- — Freida pryw., Dietlowska 36. — Józeł kupiec św. Sebastjana 33. Strihafka Rajmund czet. introL. Kątowa 11. Striker ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Strenger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org