Records of the Strenger family in the All Galicia Database

There are currently 75 records for the surname Strenger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mayer Hirsch STRINER, son of Scholem and Beile
  1826 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Joseph STRENGER
  1829 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Sara STRETTNER
  1832 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Abraham STRETTNER
  1834 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Machla RISPLER, daughter of Jüdel and Sura
  1838 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Mar. Berl STRENGER, son of Suskind STRENGER and Mirel HALBSTAM
  1847 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Taube Süssel, daughter of Jakob STREMISCHI/STREMSHI and Malje Chane LIEBERMAN
  1852 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Zipre KRUGER, daughter of Chaim KRUGER and Breindel STRENGER
  1867 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Klerel STRENGER, daughter of Samuel STRENGER and Scheindel KRÜGER
  1867 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Refael Herz KRÜGER, son of Chaim KRÜGER and Brane STRENGER
  1868 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 75 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Strenger family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
STERNKUKER in
Narol, Poland
GG Member Houston, TX
USA
Apr 19, 2020
STRENGER in
Mokre, Poland
GG Member Miami, FL
USA
May 13, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Strenger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 87 search results for the surname Strenger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 725 {d696}
  ... roln., Twardowskiego 33. — Zofja. emerytka, Twardowskiego 33. Streim Jochene. handlowiec. Wolnica 2. Slreit Rudolf, restaurator, Konopnickiej 3. Strejczyk Marjan. hutnik. Prądnicka 74 d. Strelinger Bertold. inż. mech.. Grabowskiego 3. — Bianka, wd. po urz. pryw., Grabowskiego 3. — Juljusz, urz. pryw.. Grabowskiego 3. Stremecki Józef, emer. P. P., Sołtyka 13. Streng Helena, wdowa po radcy sąd., Pędzichów 24. Strenger Sara, wl. realn.. Wrzesińska 10. Stręk Władysław, kowal. Wiązowa 4. — Zofja, wł. realn., Dunajewskiego I. Stricker Aron. wł. realn., Estery 13. — Chaim, kuśnierz. Augustjańska 4. -— Udela, pryw.. Krakowska 31. Strihafka Rajmund, introligator. Kątowa 11. Striker Józef, kupiec św. Sebastjana 33. Strisower Felicja, urzędn.. pl. Kazimierza Wielkiego 6. Stritzki Eugenjusz. inżynier ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 245 {d20}
  ... Erna (144) I-cwingcr Salomon i Anna (145 j ! Ruhinslciti Berta vel Bluma, dr juljusz, Dawid, j dr Amaljii, Goldberg z Rubinsteinów Giza (146; ; Diamant Helena recte Hinda (147) Wal kolejowy. j Narożnik ul. DkUoweku-j. \ Pulrr. iil. Dictlowaka 99 i Klipper Abraham Józef i Franciszka (470) ! Dresner false Splitter Schyja i Sara Marja 2 im. ' (142) Stern Szymon i Salomeą (141) Strenger Fischel i Krcindla z Plesnerów (140) ' Wa| kolejowy. Paralju Bożego Ciała ! Kom. Obwodu III j Okręg Sanitarny V | Okręg Policji budowl. V Insp. Skarbowy II i Kom. policyjny IV UUca Wybickiego - Dz. XV. Narożnik ul. Juljusza Lea. parcele 373 533 479 477 486 Narożnik ul. Ruskiej. 3 parcela 7 244 Danek Kazimierz i Felicja (433) Narożnik id. Józcfitów. Narożnik alei Słowackiego, parcele Narożnik ul. Pomorskiej ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 441 {d20}
  ... Abraham, Józefa 46. Skimina Józef, Podgórska 12. ,,Soicres" Ska z ogr. odp., Brettner Bcno, Rynek Gł. 13. Tel. 4448. Sonntag Henryk, Grodzka 25. Sperber Bracia, Sperber Stefan, Rynek Gł. 30. Tel. 2107. Spółdzielnia Odzieżowa, Mikołajska 13. Tel. 3037. Spunar i Harap, Florjańska 26. Stern Jakób, Dietlowska 44. Tel. 1093. Sternberg Salomon, Grodzka 12, Strassberg Szymon, Florjańska 6, Tel. 2126. Strenger Fischel, Grodzka 6. Szancer Ewa, Florjańska 55, Szczypczyk Franciszka, Zamojskiego 22. Szyff Marjan i Ska, Starowiślna 64. Tel. 2257, 2240 i 2225. Anons 1. 80 b. Sciborowski Konrad, Florjańska 13. Slimakowski Zygmunt, Rynek Gł. 42. Taschner Natalja i Maurycy, Florjańska 5. Tel. 3235, Thaler Abraham Chaim, Krakowska 4. „The Gentelman" Birnbaum Dawid, Florjańska 2. Tomczykowa Jadwiga, Grodzka ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 336 {d695}
  ... Józef, kupiec, Karmelicka 40. — Zygmunt, piekarz. Długosza 13. Strączek Stanisław, krawiec. Szlak 30. Streb Alojzy, st. sierż. W. P.,'Prądnik Bia'ły. — Bolesław, cukiernik. Mała 3. Streimer Józef, agent handl.. Starowiślna 27. Streit Rudolf, dyr. Rest. Udział.. Konopnickiej 1. Strelniger Feliks, kier. działu drzewu. P. T. H., Grabowskiego 3. Stremecki Józef. st. post. P. P.. Sołtyka 13. Strenger Fischel, kupiec. Wrzesińska 10. Streuchen Samuel, kupiec. Przy Moście 1. Streud Stanisław, kier. firmy „Mechanik Polski", Rakowicka 5. Streudówna Jadwiga, kasjerka, Rakowicka 5. Stręk Antoni, wł. realn., Dunajewskiego 1. Stiicker Henryk, wł. skł. futer, Augustiańska 4. Teł. 4091. — Józef, kupiec, św. Sebastiana 33. Strickman Jakób, nauczyciel, Kalwaryjska 80. Stritzki Eugenjusz, inż. Tow. Elektr ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 488 {d695}
  ... Jakób i Sabina 809, 678—XXII Strabrawa Leon 513—XV. Strakowa Michalina 429—XXII. Strasik Franciszek 490—XV. Strassberg Ernestyna 177—VIII — Szymon 35—VII; 177—VIII; 135—VI. Strazowie Marja Aleksander, Wojciech. Ińzef Sylwester i Juljan 323—XXII Straż Zofja z Jędrzejczyków 65—XV Strażą Franciszek 32.3—XXII Strażyńska Helena i Marja 321—XV. Strękowa Zofja z Trzcinskich 232—IV. Strenger Małka vel Amalja 327—VIII. Strengl Fischl i Freindla z Plessnerów 140—VIII. Stricker Aron Hirsch 390—VIII. Stroynowski Leonard 261—XI. Strumleńska ze Struszewiczów Wanda Kazimiera 395—1. Struszkiewicz Jerzy 869—XII. Struzik Wincenty 60—V. Srycharczyk Juljan 195—XVIII. — Ludwik i Antonina 73. 197—XVIII. Stryczniewicz Rozalja 62—V. Stryjeński Tadeusz 153—XXII. Strzałkowska Augustyna 289—V. Strzelbicka ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Strenger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org