Records of the Symchowicz family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Symchowicz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leyzor SYMHOWICZ
  1787 property record from Tłumacz Josephine Survey (1787)
 • Srul SYMCHOWICZ
  1787 property record from Husiatyn Josephine Survey (1787)
 • Szmuyło SYMCHOWICZ
  1787 property record from Grzymałów Josephine Survey (1787)
 • Raysa SYMCHOWICZ
  1788 property record from Lwów City Josephine Survey (1788)
 • Leyba OLENDER
  1792 property record from Jazłowiec Town Inventory (1792)
 • Jakob SIMCHOWICZ, son of Chiel SIMCHOWICZ and Chana SIMCHOWICZ
  and Rosa ZELLER, daughter of Abraham ZELLER and Chana SCHABES
  1915 marriage record from Vienna Jewish Military Chaplaincy Marriages (Galician towns) (1915.04-1919.04)
 • Chiel SYMCHOWICZ, son of and
  and Pesel PUDERBEITEL, daughter of and
  1936 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Chiel SYMCHOWICZ, son of and
  and Pesel PUDERBEITEL, daughter of and
  1936 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Osias LEHRER, son of Juda Ber LEHRER and Taube
  and Chawe Sosie, daughter of Berl ROTH and Feige Leja SIMCHOWICZ
  1938 marriage record from Grzymałów Jewish Marriages (1919-1939, 1942)
 • Ela SIMCHOWICZ, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Symchowicz family:

There are 12 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
SCHNECK in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Wayne, NJ
USA
Mar 3, 2021
SZYMANSKI in
Nienadowa, Poland
GG Member San Francisco, CA
USA
Apr 19, 2020
SCHWENK in
Krakow, Poland
GG Member Bruxelles,
BELGIUM
Jun 25, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Symchowicz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 185 search results for the surname Symchowicz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 453 {d696}
  ... . — Fmma, mag. farm., Grabowskiego 13. — Hirsch. malarz pokój.. Jakóba 11. — Ida, kupcowa. Topolowa 12. Józef, wł. cegielni. Kalwaryjska 3. — Józef, przemysł., Zyblikiewicza 11. — Karol, kier. cegielni. Czapskich 1. — Leopold, kupiec, Jasna 10. — Lola, dentystka. Jasna 10. — Marja. urzędn.. Parkowa t. Markus, kupiec. Traugutta 12. Moses, agent. Smocza 8. — Regina, emer., Grabowskiego 13. Ferderber Symchowicz Mozes, tapicer, Kalwaryjska 32 Frrek Roman, kier. „Głosu Narodu", Franciszkańska 4. Ferens Ferdynand, em. sędzia apel.. Pijarska 5. — Józefa, wdowa po sędzim. Czysta 3. — Tadeusz, .dr. lekarz. Czysta 3. Ferel Jan, przedsięb. .autobus.. Grabowskiego 9-a. — Ludwik, funkcj. kolej.. Wałowa 9. — Maciej, em. urz. państw.. Rajska 4. — Michał, kand. adwok.. Smoleńsk 23. lei. 129-85. — Wojciech ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 82 {d696}
  ... Inż. Kozłowski Stefan Kazimierz. Siersza: Suknarowski Teodor Jan. Skawina: Inż. Prochownik Franciszek. Tarnów: Inż. Brosch Robert, Inż. Kisił Michał, Inż. Lonicki Jan, Inż. Raph Stefan. Tuchów: Siedmiograj Władysław. Wadowice: Inż. Gluziński Eugenjusz. Wieliczka: Inż. Krzynowski Władysław, Witowski Włodzimierz. Wiśnicz Nowy, pow. Bochnia: Rosiek Władysław. Zakliczyn n‹ Dunajcem: Inż. Smagowicz Władysław. Zakopane: Inż. Szerer Oskar. Żywice: Inż. Prus Niewiadomski Jakób. Przedsiębiorstwa Górnicze i Hutnicze w Zagłębiu Krakowskiem oraz władze górnicze. JAWORZNICKIE KOMUNALNE KOPALNIE WĘGLA S. A. W JAWORZNIE. Dyrektor: Inż. Czerlunczakiewicz Emil. tel I. Nadinspektor: Inż. Strzemeski Wiktor. Inspektor: Inż. Zechenler Władysław Kopalnie Węgla: 1. Kopalnia „J. Piłsudski" w Jaworznie ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 133 {d696}
  ... Kazimierz, prof. U. J. Wiceprezes:: Dr. Wróblewski Stanisław, hon. prof. U. J. Sekretarz Generalny: Dr. Kutrzeba Stanisław, prof. U. J. Delegat Walnego Zgromadzenia: Dr. Marchlewski Leon, prof. l'. J. Dyrektor Wydziału filologicznego: Dr. Tomkowicz Stanisław. Sekretarz: Dr. Nitsch Kazimierz, prof. U. J. Dyrektor Wydziału Hisloryczno-filozoficznego: Ks. Dr. Fijałek Jan, prof. U. J. Sekretarz: Dr. Semkowicz Władysław, prof. U. J. Dyrektor Wydziału matematyczno-przyrodniczego: Dr. Godlewski Emil, prof. U. J. Sekretarze: Dr. Dziewoński Karol, prof. U. J., Dr. Ma- ziarski Stanisław, prof. U. J. Dyrektor Wydziału lekarskiego: Dr. Krzyszlałowicz Franciszek, prof. Uniw. w Warszawie. Sekretarz: Dr. Ciechanowski Stanisław, prof. U. J. STAŁE KOMISJE AKADEMICKIE. NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 135 {d696}
  ... , Dr. Na-tanson Władysław, Dr. Hoyer Henryk, Dr. Rozwadowski Jan Michał, Dr. Zaremba Stanisław, Dr. Estreicher Tadeusz, Dr. Chrzanowski Ignacy, Dr. Rubczyński Witold, Dr. Dziewoński Karol, Dr. Sin ko Tadeusz, Dr. Windakwwicz Stanisław, Dr. Heinrich Władysław, Dr. Siedlecki Michał, Dr. Zakrzewski Konstanty, Dr. Sobieski Wacław, Dr. Wu-kadinovic Spirydjon, Dr. Nitsch Katimierz, Mgr. Banachiewicz Tadeusz, Dr. Semkowicz Władysław, Dr. Kreutz Stefan, Dr. Szafer Władysław, Dr. Friedberg Wilhelm, Szyszkowski Bohdan, Dr. Dy-boski Roman, Dr. Demetrykiewicz Włodzimierz, Dr. Konopczyński Władysław, Dr. Pagaczewski Juljan, Dr. Jachimecki Zdzisław, Dr. Wędkiewicz Stanisław, Dr. Hammer Seweryn, Dr. Lehr Spła- wiński Tadeust. Dr. Kowalski Tadeusz, Dr. By stroń Jan Slanisław, Dr. Nowak Jan. Dr. Dąbrowski ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 309 {d696}
  ... Byliński Edward. (153). 22 185 Patrz ul. Dr. Ludwika Zamenhofa '.) Naroinlk ul. Ludwika Zamenhofa. 24 170 Patrz ul. Dr. Ludwika Zamenhofa 10 26(28)315 Dr. Łapiński Jan Kazimierz 2 im. i14üi. 30 6 Patrz ul. Lubicz (3a), 5. Naroinlk uL Lnblez. Ulica RAJSKA — Dz. IV. Narożnik ul. Karmelickiej. 1.3|5| 33 Skarb Państwa (420, 421). Narożnik nl. Dolnych Młynów. Narożnik nL Karmelickiej. Patrz ul. Karmelicka 22. Smagowicz Stanisław i Wiktorja z Wró-blów (244). Wróbel Tadeusz Jan 2 im. i Tvszlerowa Wiktorja (245). Tyszler Wiktorja (246). Fundusz szkolny miejscowy w Krakowie. Szkoła VIII. im. św. Szczepana |263i. Narożnik uL Józefa Szujskiego. Patrz ul. Józefa Szujskiego 11. Teichler Eljasz i Leona ze Schwartzów (277). Kręcina Józef i Mencel Józef (278i. Patrz ul. Dolnych ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Symchowicz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org