Records of the Turkel family in the All Galicia Database

There are currently 544 records for the surname Turkel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chana TURKEL
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Anna TIRKEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chaim TIRKEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hersch TIRKEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Meier TIRKEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Lemel TÜRKEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leyba TORKIEL
  1788 property record from Brody Josephine Survey (1788)
 • Cirel, daughter of Leib TIRKEL and Mindel
  1816 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Salman, son of Markel TIRKEL and Feige
  1816 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Joseph, son of Chaskel TIRKEL and Golde
  1816 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 544 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Turkel family:

There are 8 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
TURKEL in
Mikulintsy, Ukraine
GG Member Studio City, CA
USA
Jan 27, 2021
TURKEL in
Terebovlya, Ukraine
GG Member Karmiel, Beit HaKerem
ISRAEL
Aug 13, 2020
TÜRKEL in
Town Uncertain, Ukraine
GG Member Karmiel, Beit HaKerem
ISRAEL
Aug 13, 2020

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Turkel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 181 search results for the surname Turkel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 134 {d1409}
  124 TURKEL i Ska. Florjańska 22, tel. 108-63. Dom jedwabiu, wełny krajowe i zagraniczne, hurtownie i detalicznie. D. SCHREIBER. Florjańska 32, tel. 132-15. Olbrzymi wybór: jed- wabie — wełny — aksamity. — Salon mód. Jedwabie do szycia. A. FERBER. Ajencja handlowa. Sławkowska 4, tel, 145-28, 149-64. Przedstawicielstwo i skład komiso- wy firmy Mez Vater Söhne Fabry- ka jedwabiu do szycia dziurek i haftu. Jaja. „RACJA*. Sienna 2, tel. 107-45. wł. Lemler-Mirischowa Stanisława Skład jaj, masła i sera. — Filje w różnych punktach miasta Jubilerskie magazyny. JÓZEF CYANK1EWICZ. Sław- kowska 1, tel. 156-51. Magazyn Zegarmistrzowsko-J u b i 1 e r s k ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 434 {d20}
  ... 2ń. Szajdakowsfcj Watbrw : Scł SzcTepań-tka 11. Szczurowski C›-]»r›*a, Grvät*.* 2. Sziam Pinkut. Gaz'^w* 3. Sznukiwicz CWskiei, S»-›i*r*Ła 13. Ślimakowski Zygmun*. Rysek GŁ 4i Tali ermaß IzraeL Diesio-wiLa 7. Tennenbaum Abraham. S*xwrśts* 33. Tennenbaum IzraeL Darwór 4. Teslar Antom, Ryoek Gł. 3- Timberg Mojżesz Samaei. Ifc^Oowi 6- Turek Władysław. Karmelicka Ł i*Ł 36'.^- Türkel i Ska. Floriańska 22- TeŁ 4246. Urbach Barach i Ska, Krakwska 3Ł Obersfełd Sam ud Juda, Rysek GL 3. Vogelfang Izrael, Krakowska X Vogelsinger IzraeL Stradcmsk* 1%. Vogter Abraham, św. Katarznrr 3- Wachsmann A_ Krakowska ~. TeŁ 443s. Asnea L 498. Wachs mann Zygmunt, Kahrantska 5- Wasserlad Maks. Rab- Ueseka 32. Wassertbeil Józef, Lwowska 36. Wassertheil Maurycy, Dwłkowska *. Tri- «*Ł Weinberger ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 585 {d695}
  ... , kapy, koce. kołdry, ręczniki, obrusy oraz różne podszewki. Towary doborowe, ceny nader niskie. Tannenbaum i Wiener, Stradom I. Zagraniczne towary bawełniane, kloty, batysty, libertynv francuskie, markibety etc. hLlkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 3 Truszkowski Witold, przedtem Kazimierz t « Niesiołowski, Sukiennice 24 i 25. (patrz ins.) t YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYfffTf'YYYYYYYfYYY1 Türkel I Sp., Floriańska 22. Tel. 4246. Hurt,-Detal. (patrz inserat). Związek Ekonomiczny Spółdzielni Kółek Rolniczych, Wiślna 8. Teł. 2307, 3167. (patrz inserat). Broni magazyny. i R. Gliniecki i Ska, Szewska 2. Tel. 3080. | I Pracownia ruszmlkarska, Karmelicka 8. | i ,,.,,„ . . ."m! I m ! M | mm 1I IT'?,'l I.....II • XX›› • i'JC › • ‹
 • 1914 Galicia Schematism, image 89 {d441}
  ... . Pańków Bazyli Rawa ruska N. P. K. O. 43.938. (Starostwo Rawa — Dyr. okr. skarb. Żółkiew) Nacz. zarz. Hankiewicz Grzegorz Ofic. Adler Emil Kontr. „ Luft Jakób „ Rarogiewicz Jan Zarz. Pankiewicz Teodor „ Leszczyński Teodozy Ofic. Kolpy Józef Prakt. Buczek Leon Jagosz Józef Rohatyn N. P. K. O. 43.939. (Starostwo Rohatyn -— Dyr. okr. skarb. Brzeżany) Nacz. st. zarz. Dawidowicz Józef Asyst. Türkel Majer Kontr. ofic. Podhorodecki Antoni „ Winowski Zygmunt Zarz. Borowski Kazimierz „ Biliński Władysław Ofic. Drohomirecki Konstanty Prakt. Gross Henryk Hordyński Stefan Ropczyce N. P. K. O. 43.940. (Starostwo Ropczyce — Dyr. okr. skarb. Rzeszów) Nacz, zarz. Sulisz Tomasz Ofic. Stachnik Józef Kontr. ...... Asyst. Morowyk Bolesław Ofic. Korytowski Rajmund Prakt. Sałach Tadeusz Nosiević ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 288 {d694}
  ... „Czasu". Zyblikiewicza 16. iuszowski ks. Józef, spowiednik, Kopernika 26. Tuszyńska Antonina, krawcowa. Zakrzówek 98. Tuszyński Ignacy, wł. sklepu, Zwierzyniec 200. — Wincenty, oficyant sąd.. XII, Kasztelańska 215. — Władysław, akadem, Kremerowska 14. Tuziak Franciszek, inżyn. komis. dyr. bud. dróg wodnych, Lubomirskiego 37. — Hermina. wd. pryw, Lubomirskiego 37. Tiirk Alojzy, wł. realn.. Szlak 59. Türkel Salomon, handlowiec, Dietla 49. Türschmidt dr. Wacław, lekarz. Al. Mackiewicza 41. Twardosz Augustyn, ślusarz, XII, Wi.ślisko 73. — Michał, zecer. Straszewskiego 5. Twardowska Anna, pryw. Krowoderska 13. Twardowski Eugeniusz, zecer, IX, Walgierza 72. — Józei. kelner. Sobieskiego 6. Twardy Jan, elektromonter. Warszawskie IM. — Paweł, pryw., Potockiego 7. Twaróg dr. Feliks, sekret, kolej ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Turkel family:

Other ways to connect with people researching the Turkel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org