Records of the Wachtelberg family in the All Galicia Database

There are currently 4 records for the surname Wachtelberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mojżesz Markus WACHTELBERG
  1915 death record from Mościska Jewish Deaths (1899-1926)
 • Uszer Dawid WACHTELBERG
  1921 birth record from Lwów-Zniesienie Jewish Births (index book) (1852-1857, 1870, 1914-1939)
 • Arnold WACHTELBERG
  1925 birth record from Lwów-Zniesienie Jewish Births (index book) (1852-1857, 1870, 1914-1939)
 • Avraham WACHTELBERG
  1939 charity record from Chyrów Kollel Galicia Donations, 1928, 1939

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 4 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wachtelberg family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wachtelberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 23 search results for the surname Wachtelberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1897 Lwow Address and Business Directory, image 94 {d5}
  ... HL StmibiT ,'óaof, Cliora/i'zyÄita Mai'szantixl i modystki — Modistinnen. Bernfeld Bniwka (modal, pl. Krakowski II. Bratt Regiua (moda'i, Karola' Ludwika 13. Buczyńska Franciszka. Sobieskiego 'L Bardach Mund'- inioda›. Ry\n-k L'. BucbsiaU Braudel ‹ modai. Kazimierzowska l 7 Bremmer Eula tmodai, Skarbkowska 33 Czaczkes Rosa 'moda), pl. Cłowy l, Czekańska Celina, pl. Maryaeki 3. Pachtelberg Teresa (haft), Srnek 13. Ünbs-Knlik (moda). Żółkiewska 25. Ehrlich Michalina (.moda), Kopernika 11. Fried Haja (moda'i. Jagiellońska 2. Fflirzerewska Paulina ime-daA. Rynek 29. Feuerstein Cbaia tinoda"), plac Gołuchowskich 11." Gangcl Sane imc-daL Kazimierzowska 2. Holländer Kecie, Gołuchowskich 2. Hütt J. (bjelizoat, Boimöw 22. Horowitz Hünda (gorsety) Jagi*-llo6ska 2. Hortenzya Ani_ ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 373 {d140} notes
  ... . ° Kleinhaus Hersz. ° Kopie^ Piotr i Sp. ° Lauder Berta. kr. dam. (ul. Baldachów ka).° Atazauek Jan Tomasz (ul. Bernardyńska). ° Nekula Wacław (ul. Zbyszewskiego). ° Reichman Bronisława, suknie dam. ° Rutow ska Bronisław a. suknie dam. ° Szybów icz Józei. ° W agner Dominik i Sp. Sambor. Bader Leon (ul. Poddominikańska). ° Cliudzikowa Wanda. ° Fecher Hermann (Rynek 38). ° Fiehtclberg Joachim (Kopernika 22). ° Fichtelberg Leib (Kopernika 2). ° Hcck Leizor (ul. Słowackiego). ° Grei-finger Abraliam (ul. Poddominikańska). ° Hechler Salomon (Rynek 25). ° Heiner Majer (Blich 46). ° Horowitz Abraham (ul. Jagiellońska 8). ° Koch Hersz (ul. Zielona).0 Koperski Władysław. ° Kubińska Emilia (Rynek) ° Rei-zes Dawid (Rvnek 34). ° Ringel Jakób (ul. Słowackiego 7). 0 Ringel Wolf. ° Schneider Dawid (Rynek ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 514 {d140} notes
  ... Jan i Tomaszewscy: Jan, Karol, Michał. Monastersko (p. Kosów). Ferkiniak Michał. " Hre-czuk Józef. Myślenice, to. Ryba Karol. Stary Sącz to*. Rejowski J. o Szewczyk W. O Waszkowski Józef. Stryj. Lewicki Stefan. • Worobiec Jan. VVierzbowce (p. Chorostków). Paździerski Winc Zawada (p. Mościska). Czuchraj Antoni. ° Sywak Antoni. CzapIT). Nakładcy. Dobromil. to. Outterman Jakób, czapki szabasowe. ° Fichtelberg Beila, czapki baranie dla chłopów, przerabia stare kapelusze. ° Goldschmidt Józef. ° Hecht Hersz. *) Patrz str. 643 przemysłu w ściślejszem zna- przemysł w ściślejszem **) Patrz str 639 przemysłu w ściślejszem zna- , czeniu. czeniu A68C
 • 1913 Galicia Business Directory, image 570 {d140} notes
  ... • Haar Izaak • Haber Józef • Kessler Beri. Podkamień k. Brodów Se/ Apter Boruch • Kandel Izaak. Przemyśl Se/ Oborowicz Szymon. Radomyśl wielki Se/ Mechlowicz Hersz (ul. Młyńska). Ropczyce Se/ Rachmil Abraham. Rzeszów Kawałek Izydor pFa • Kranz Edmund pFa m Mantel Salamon. Sambor Ernst Mojżesz • Feiwel Majer • Fichtel-berg Alter. Sędziszów Se/ Adler Chaim Nuchim • Arm f. Haber Matys. Śniatyn Se/ Beer Peisach Nussim . Heudel Leizor • Pańczyk W asyl. Sokołówka Se/ (k. O^ydowa) Einständig Moiźe&z . Kandel Hersz. " J Sołotwina Se/ AVieselman Fajbisz Szulim. Stryj Se/ Nussenblatt Benjamin . Stein Chaim. Szczerzec Se/ Weiss r. Habermann Izaak Jalób
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 159 {d170}
  ... m.), Merkrebs Nutz. Przeworsk (p. w ni.), Fliegel Mendel • Schopl 1'Józef. R a d z i e c h ó w (p. w m ), Spalter Izaak. Raniżów (p. w m.), Rosengarten Mendul. ~ R o h a t y n (p- w m.), N rat Antoni. Ropczyce (p. w m.), Bursztyn Wojciech • K»-■sydar Jan. Rudki (p. w m.), Neuner Hersz. Sambor (Przemyska) Becher Chaim Izaak, kr. dam. Wyrób letnich damskich ubrań z krajowych mate-ryałów. Sambor (Kopernika) Bracia Fichtelberg. pracownia kr. męs. uniformów wojskowych i dla urzędników. Sambor (p. w m.), Kulczycki Mikołaj. Sanok (p. w m.), Mcsser Salomon, kr. dam. Skała (p. w m.), Kowal Anczel. Skawina (p. w m.), Droźdżewicz Feliks. Birnbaum Skole ip w m.), Bernianka Józef Józef › Schulmann Marek. m.), Birnbaum Ełlel • Maurer Nowy Sącz. Węgiarski Tadeusa • Weinst&i Adela- N o w y Sącz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wachtelberg family:

Other ways to connect with people researching the Wachtelberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org