Records of the Weissglas family in the All Galicia Database

There are currently 143 records for the surname Weissglas (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Samson WEISGLAS
  1827 property record from Jagielnica Landowners (1827)
 • Ankel WEYSGLAS
  1828 property record from Kopyczyńce Landowners (1828)
 • Jankiel WEISGLAS
  1828 property record from Kopyczyńce Landowners (1828)
 • Ciprie WEISGLAS
  1831 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Abram WEISGLAS
  1831 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Dawid WEISGLAS
  1841 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Szimszonn WEISGLAS
  1842 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Abraham WEISGLAS
  1848 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Izrael WEISGLAS
  1849 death record from Mikulińce Jewish Deaths (index books) (1835-1857)
 • Natan WEISSGLASS
  1849 death record from Stryj Jewish Deaths (1847-1863)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 143 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Weissglas family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Weissglas family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 143 search results for the surname Weissglas at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 28 {d141}
  ... 262-97. Mgr Weinreb Ichel, ul. Brajerowska 5, tel. 208-54. Dr Weinreb Selig Uscher, ul. Jagiellońska 15. Dr Weinsaft Salomon, ul. Rutowskiego 10, tel. 216-10. Dr Weinstein Izydor, ul. Sienkiewicza 2, lei. 241-61. Mgr Weinstock Salomon, ul. Jabłonowskich 32. Dr Weiss Aron, ul. Jcgiellońska 12, tel. 226-34. Dr Weiss Janusz, ul. Pełczyńska 3, tel. 221-79. Dr Weiss Szymon, ul. Rutowskiego 24, tel. 281-96. Dr Weissglas Kuba Salomon, ul. Legionów 35, tel. 238-64. Dr Weissmann Ozjasz, Pasaż Hausmana 6, tel. 213-46. Mgr Weliczker Salomon Pinkas, ul. Podleskiego 9. Dr Wepper Tadeusz, ul. 3-go Maja 11, tel. 115-14. Dr Westreich Józei, ul. Szeptyckich 22, tel. 226-23. Mgr Widderhorn Szija, ul. Łokietka 20. Dr Wieder Adeli, ul. Kochanowskiego 9, tel. 267-88. Dr Wieselthier Zygmunt Sz., ul. Żulińskiego ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 60 {d1409}
  ... Zofja, św. Tomasza 26, teł. 156 99. „ Trzepałka Walerjan, Zwierzyniecka 8. „ Turkowa Marja, św. Jana 9, tel, 134-86, lekarka szkolna. ,, Urzędowski Hieronim, Wybickiego 1. „ Vergesslich Stefan Lndwik, Topolowa 4, tel. 160-71. „ Wachholtz Leon, prof. U. J., Wyspiańskiego 8, teł, 149-10. „ Wachtel Zygmut, Straszewskiego 21, tel, 103-65. „ Wajdówna Marja, Dietlowska 84. „ Walewski Stanisław, Michałowskiego 14, tel. 155*50. ,, Wanat Władysław, Al. Mickiewicza 21, prakt. szpit. ... „ Wąsowicz Zygmunt, Łobzowska 7. ,, Weinberg Anna ul. św. Agnieszki 2. „ Weinsberg Jakób, Wrzesińska 5, tel, 114 63, st. lekarz okrąg miejski ,, Weissglas Wilhelm, św. Gertrudy 2, tel. 111-39, „ Wielawski Józef, Łobzowska 6. r7nDimci"FH msoöowej'! ^mcti l/rmlllll Kraków, ulica Krowoderska 44 99JLI 1IUULL TELEFON 155-17 ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 287 {d696}
  ... Ciała. 133 Spatz Wolf Izaak 2 im., Dr. Mojżesz vel Maurycy, Dora Jctti 2 im., Aleksander, Zygmunt i Reich ze Spatzów Ernestyna (399). 109 Teitelbaum z Gorlitzerów Freida (398). 110 Spira Amalja (489). 483 Abramowicz Hendla Pessla 2 im. (393). 496 Perlbergcr Salomon (395). Ul Nussbaura Samuel Hirsch 2 im. i Alte (394). Naroinlk nL Estery. 358 Frühauf Abraham i Reizla (370). 459 Scheuer Gitla, Benjamin, Chaim, Nuchc vel Nataija i Forschcr z ... nL Podbrzezle. Patrz ul. Podbrzezie 1. Fclsen Dawid i Nussbaum Regina (G68i. Stowarzyszenie „Chcder Iwri" w Krakowie (214). Golda Pinkus, Leja, Kirschbaum Samuel, Michaela z Fcilów, Holländer Chaim i De-bora Fcigla (215). 28a 581 Patrz ul. Brzozowa 17. 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 47 49 51 53 53:i 2 4 6 16 18 20 ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 65 {y147}
  ... tydzicn lelonkow’ na kaldcgo soldata po zlotych poltora nicwoli y przymusza. Na tcgosz y przedmieszczanie skarg? przckladali, ze im gorzalk? zabiera y ony zasiqgad z kadinqd za tansze picniqdze na prazniki, wcscla, krzciny y pogrzeby zabrania. Na co arendarz repliko-wal: czterech paeholkdw nie mam, bo tylko dway sq y to za konsensem a co wi?k8za y za kontraktem miasta, bo samo tego miasto potrzc ... kram6w nic mogli miec iako si? niley pololylo, tedy Magistrat Drohobycki wydzieriawia lydom z lanu iupnego jeden szynk i 10 kramow na sprzcdal towarow niekwestyonowanych przez cechy. Miejscc na budow? kramdw wskale rada miejska. Dzicriawa trwa 6 lat od 28 wrzesnia 1664. poczqwszy; za dzierlaw? placq rocznic z g6ry 200 zip. Wolni sq od niektorych ci?la-r6w, oplat; w sporach z cechami odpowiadajq ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 71 {y147}
  ... po kilka set *1. po!. na micsiqc. Z tego dysparty-mcntu jeszcze si? Zelmanowi zostawalo. Nim pacholcy i dragonic stan?ly, kazal si? wartowad cechom z nabitq broniq. Slawctnego Kazimierza WrAblcwskiego zrobil komendantem, dawszy moc. jetcli ktAry zasnie, aby go karat, jakotct i bito i sadzano, czapki, strzelb? spiqeym odbierano a u Leyby, syna Zclmanowcgo, prze-pijano. Chodzili i z przedmieid z cepami, ko-sami, wszyscy stali kolo domu jego. Tenle Zcl-man szlachcica Lewandowskiego, ktAry wziql w sklepie zi?cia jego Icka kilkannscic sztuczek kitaju, ktArcn wrAcll si?, tyiko mial szkody. co na odkrycic siebie kazal zrobid, ale szlachta,

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Weissglas family:

Other ways to connect with people researching the Weissglas family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org