Records of the Wilder family in the All Galicia Database

There are currently 211 records for the surname Wilder (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Marcin WILDER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Marcin WILDER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Jsaac, son of Jos; WILDER
  1816 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Hirsch, son of Joseph WILDER
  1817 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Jos., son of Jsaac WILDER
  1817 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Feiwil WILDER
  1820 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Hinde WILDER
  1821 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • stillbirth, daughter of Jesel WILDER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Dawid, son of Sisse WILDER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Joseph WILDER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 211 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wilder family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wilder family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Wilder at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 347 {d3534}
  ... Józef, J. Sarego 6. 168-96 Żurakowska Janina, Pomorska 9. 168-97 Rappaport A. i Synowie, Stradom 11. 1G8-98 Księga Adresowa M. Krakowa, Re- dakcja, Mikołajska 32. 170-00 Hyla Teofil, Warszawska 31 a. 170-01 Franczak Władysław, al. 29 Listopa- da 27. 170-02 Goldstein Salo, Mikołajska 8. 170-03 Goldstein Juljusz, Tarłowska 6. 170-05 Rittigstein Herman, dr., Kujawska 23. 170-08 Wilder Natan, Kazim. Wicikiego 116. 170-09 Rosner Jakóh, al. 29 Listopada 11. 170-10 Chirurgja, Ska z ogr. odp , Podwa- le 6. 170-11 Dowództwo 6 Dyw. Piech., pl. Magda- leny 2. 170-12 Weiss Zygmunt, al. Słowackiego 62. 170-13 Zucker Jakób, Miodowa 6. 170-14 Spiczakow Teodor, al. Słowackiego 15. 170-15 Miejskie Muzeum Przemysł., Rajska 12. 170-16 Sporny M., Śląska 4. 170-17 Dyrekcja ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 584 {d3534}
  ... 15. — Stanisław Wiktor, mistrz fryzj., św. Ja- na 13. — Wincenty, budowniczy, Urzędnicza 13. — Władysław, urz. kontr., Jakóba 9. — Władysław, urz. pryw., Szlak 59. Wild Janina, urz. Magtu, Studencka 5. — Marja, naucz, pryw., Studencka 5. — Tytus Władysław, urz. Magtu, Bosac- ka 9. Wilder Nissen, kupiec, Kaz, Wielkiego 75. Wildfeuer Maurycy, inż., urz. kolej., św. Wawrzyńca 40. Wildstein Anna, kupcowa, Grodzka 8. — Leon, kupiec, Grodzka 8. — "Wilhelm, kupiec, pl. Marjacki 8. Wildslosser Eljasz, wł. biura spedyc., Kro- woderska 51. — Józef, wl. realn.. Krowoderska 51. — Leon ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 673 {d3534}
  ... , Rynek 38. Telefon 33. y Bilansowanie --- Nadzór --- Kontrola, m Główny skład żelaza, mat. budowla¬ U Likwidacja --- Rozliczanie spólników. U nych, maszyn rolniczych i t. p. ^ ń 1008 V PORADNIA: y WILDER NATAN * w sprawach huchalteryjno- Skład drzewa i materj. budowlanych, y, i bilansowo-gospodarczych. ,y, Kraków, Kaz. Wielkiego 116. Tel. 170-08. U u 1139 ^ O 0*3 050 0*3 O (X) OśO C*3 CK) O oeassKsxsBSKSts>sasBs; o Biuro organizacyjne ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 379 {d696}
  ... handl.. Kupa 3. Samuel, muzykant, Kupa 3. — Syda, właścicielka fryzjerni. Gazowa 11. Alszer Karol, muzyk. Krakusa 21. — Lubomir, urzędnik poczt., Librowszczyzna 8. Altendorf Anna, wł. realności, Zyblikiewicza 9. — Jakób, wł. realności, Józefińska 29. — Szymon, dr. adwokat, Zyblikiewicza 9. tel. 136-27. Alter Mojżesz, kupiec. Celna 11. » — Samuel, pom. fryzjerski. Berka Joselewicza 9. Altman r. Wilder Chaim, kupiec, Dietlowska 64. — Hersch, krawiec. Targowa 5. — Jan, mechanik, Kraszewskiego 25. Allmann Bernard, pomoc, przemysł.. Salinarna 24. Allschiller Abesz, krawiec. Wolnica 8. Allschüler Chiel, kupiec. Kupa 24. Altslädler Friedhofferowa Zofja, dr. lekarz. Skaleczna 3, tel. 126-51. Ambros Marjan, handlowiec, Smoleńsk 22. tel. 134-22. Ambroszczyk Antoni, ogrodnik. Bosacka 13. Ambrożewicz ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 779 {d696}
  ... — Stefan Tadeusz, bronzownik. Różana 8. — Tadeusz, pom. księg., Smoleńska 22. — Wincenty, budowniczy. Urzędnicza 13. — Władysław, urz. kontr.. Jakóba 9. — Władysław, handlowiec, Topolowa 10. — Wojciech, emeryt. Krakowska 58. — Wojciech, emer. miejski, al. Mickiewicza 8. Wild Janina, urz. Magtu, Studencka 5. — Marja, naucz, pryw.. Studencka 5. — Tytus Władysław, urz. Magtu, Bosacka 9. Wilder Maksymiljan, instal. wodoc, Dunajewskiego 6. tel. 135-14. — Nissen, kupiec, Kazimierza Wielkiego 51. Wildfeuer Maurycv, inż., urz. kolej., św. Wawrzyńca L. 40. Wildstein Anna, kupcowa, Krowoderska 53. — Jacheta, pryw., Emaus 6. — Wilhelm, kupiec, pl. Marjacki 8. Wildstosser Eljasz, wł. biura spedyc. Krowoderska 51. — Hirsch, handlarz, Dajwór 4. a — Józef, wł. realn.. Krowoderska 51. — Leon, dentysta ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wilder family:

Other ways to connect with people researching the Wilder family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org