Records of the Wolfinger family in the All Galicia Database

There are currently 34 records for the surname Wolfinger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [no given name] WOLFINGER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name] WOLFINGER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name] WOLFINGER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Dawid Wolfinger
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Chane WOHLFINGER
  1847 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Hersch, son of Dawid WOLFINGER and Bassie
  1848 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Hersch, son of Dawid WOLFINGER and Basie
  1851 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Jakób STERNBACH, son of Hersch WOLFINGER and Mincia STERNBACH
  1888 death record from Drohobycz Jewish Deaths (May-December 1888)
 • [stillborn], daughter of Józef EHRLICH and Hendel WOLFINGER
  1902 death record from Mościska Jewish Deaths (1899-1926)
 • Henryk, son of Uscher NADLER f. WOLFINGER and Chaje FUHRMAN
  1903 birth record from Borysław Jewish Births (May-December 1903)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 34 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wolfinger family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wolfinger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 47 search results for the surname Wolfinger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 787 {d696}
  ... Gizela, urzędn.. Grodzka 34. Łuska, urzędn.. Grodzka 34. — Saul. krawiec. Grodzka 34. Wolfgang AUer, kupiec, Starowiślna 74. — Daniel, talmud., św. Agnieszki 1. — Kdward, kuśnierz, Dietlowska 44. — Hirsch, kuśnierz, Dietlowska 44. — Izak, współwł. realn., św. Agnieszki 1. — Lazar, talmud., św. Agnieszki 1. — f. Weber Rachel, pryw., Koletek 5. — Wolf, czel. introl., Miodowa 21. Wolfinger Aniela, trychinoskopistka, Rzeźnicza 26/28. — Franciszek, restaurator, Krakowska 35. — Józef, prakt. techn., Rzeźnicza 26/28. — Ludwik, funkc. Wodoc. m., pl. św. Ducha 5. — Wacław, fryzjer, Krakowska 35. Wolfmann Oskar, urz. pryw., Tarłowska 6. Wolfowicz Döwet, prac. cholewk,, Wadowicka 46. — Eljasz, deklar. cel., Kamienna 35. — Erna, subjektka, Wadowicka 45. — Gustawa, urz. bank., Kamienna 35. — Helena ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 410 {d20}
  ... 80. Wolff Eugenjusz podpułk., Arjańska 1. — Władysława handlarka; al. Krasińskiego 21. Wolfgang Alfer Szulem kupiec, Starowiślna 64. — Dawid współwłaśc. realn.. św. Agnieszki 1. — Hirsch kuśnierz, Dietlowska 44. — Izaak kupiec, św. Agnieszki 1. — Mojżesz kupiec, Szeroka 33. — Salomon żarz. cegielni, św. Agnieszki 1. Sara właśc. realn., św. Agnieszki 1. — Wolf introligator, Miodowa 19. Wolfinger Anna właśc kawiarni, Mostowa 1. — Bronisława rob. Fabr. Wyr- Tyt.. T. Kościuszki 76 (54). — Franciszek wł. kawiarni, Krakowska 35. — Ludwik murarz, KróL Jadwigi 25. Wolfowicz Leib rozlepiacz plakatów, Szewska 35. — Maurycy handlarz. Lwowska 50. — Pinkus funkcj. kolej, i wł. realn.. Kamienna 35. Wolfram Gustawa wd. po urzędn. pryw.. Grzegórzecka 8. Wolfrom Eugenjusz konstruktor techn., Szczepańska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 435 {d20}
  ... Kościuszki 22. Proehowska Stefanja Bronisława, Sienna 7. Schiffman Izrael, Grodzka 71. Serkowska Wiktorja, Mały Rynek 7. Silberhng Jakób Baruch, Ryaek Podgórski IX Silbiger Salomon, Skałeczna 1. Sokół Bina, Bożego Gała 9. Spira A S,, Krakowska 5- Spytkowska A polon ja. Mały Rynek 6. Szywała Anna, Kazimierza WieJk. 12. Trzecka Aniela, Stolarska 13» Weinfeld Chana, Stradomska 5. Wolfinger Anna, Mostowa L. Zduleczna Sabina, Pijarska 21. Jubilerzy i złotnicy. Arroatowicz Zofja, Rynek GŁ 17. Bajorek Edward, Jagiellońska 8. Bertram Sau), pL Matejki 5. Bojarski Marceli, Florjańska 4. Böhm Chaskel, Stradomska 5. Brenner Mojżesz Maurycy, Mikołajska 8. Cyanktewicz Jozef Stanisław, Sławkowska 1. Czaplicki Tadeusz, sklep płac Marjacki 1, pracownia Urzędnicza 17. Anons L 33. Czaplicki Wiktor, Rynek ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 493 {d3374}
  ... Wolf Salomon, kup., Jagiellońska 24. — Samuel, kup., Kościuszki 5. — Wilhelm, kup., Kaźmierzowska 33. — Wilma, wd., Kołłątaja 10. — Władysław, zarząd, dóbr, Kru- piarska 6. Wolfarł Marya, naucz, muzyki, De- kerta 22. Wolfarth Stanislaw, wł. dóbr, Fredry 9. — Wanda, wł. dóbr, Łąckiego 6. Wolfinger Eliasz, kup., Kingi 16. — Marya, wir., Bandurskiego 17. Wölfling Jakób, kup., Kleparowska 14. Wolfram Natan, kapital., pl. Bernar- dyński 15. Wolfsthal Bronisław, prof. muz., Cho- rączyzna 6. — Maurycy, prof. konser. muzycz., Chorążczyzna 6. — Zygmunt, inż., Gródecka 29. Woliński Henryk, akwiz. asekur., Za- marstynowska ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 479 {d13}
  ... 42 — Majer, pryw. Teatyńska 25. — Mendel, kvp. Pod Dębem 9. — Michał, włr. 1'ogdanówka 5. — Moses, kup. Słoneczna 7 — Natan, kup. Żółkiewska 29. — Nusim, ajenc. Kazimierzowska35 — Salomon, kup. Jagiellońska 24 — Samuel, kup. Kościuszki 5. — Wilhelm, kupiec, Kazimierzowska 33. —- Władysław, były zarząd, dóbr, Krupiarska 6. Wolfarth Stanisław, wł. dóbr, Fredry 9. — Wanda, wł. dóbr, Mikołaja 14 Wolfinger Eliasz, kup. Kingi 16. — Marya, włr. Bandurskiego 17. Wolfram Natan, kapitał, pl. Bernardyński 15. Wolfsthal Bronisław, profes. muz. Chorążczyzna 6. — Maurycy, prof. konserw, muz. Chorążczyzna 6. — Zygmunt, inż. Gródecka 29. Woliński Henryk, akwiz. asekur. Zamarstynowska 27 — Józef, naczel. Tow. ubezpiecz. Wronowskich 11. — Michał, star. radca skarb. Tarnowskiego IIa. — Mikołaj, skł.kwiat ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wolfinger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org