Records of the Yuran family in the All Galicia Database

There are currently 131 records for the surname Yuran (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Samuel JURAM, son of Juer and Marim
  1820 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Pinkas JURAN
  1820 property record from Sołotwina Franciscan Survey (1820)
 • Channa Perl [JURAM], daughter of Anschel and Dwora
  1827 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Mar. Pes. JURAM, son of Anschel and Dwora
  1827 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Leib JURAM, son of Juer and Marim
  1828 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chaje JURAM, daughter of Moses and Feige
  1831 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Masse, daughter of Moses David JURAM and Tille TOMASCH
  1835 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Naftali Herz JUREM?/JURAM?, son of Anschel JUREM?/JURAM? and Blume Chane MEHRER
  1837 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Abraham JURAM
  1858 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Selig JURAM
  1870 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 131 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Yuran family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Yuran family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 187 search results for the surname Yuran at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 24 {d141}
  ... tel. 261-75. Dr Janiszewski Tadeusz, pl. Kapitulny 3, lei. 220-05. Dr Jankowski Antoni, ul. Mikołaja 21, tel. 220-02. Mr Janowszczyński Abtoham Izak, ul. Zygmuntowska 12 a tel. 241-83. Jarymowicz Iwan, ul. Zamarstynowska 10. Jaworski Józef, ul. Tarnowskiego 22. Mgr Jaworski Jan, ul. Sw. Józefa 3. Dr Jekeles Leon, ul. Unii Lubelskiej 15. Mgr Jolles Izydor, ul. Głowińskiego 25. Dr Jolles M. Natan, ul. Mickiewicza 4. tel. 266 16. Dr Juran Józef, Pasaż Hausmana 6, fel. 204-19. Dr Juzycz Iwan, Rynek 10. Dr Jüttes James, ul. Jabłonowskich 10 a, tel. 269-81. Di Kahane Alfred, ul. Nabielaka 37 a, tel. 256-16. Dr Kahane Ezechiel, ul. Gródecka 23, tel. 202-63. Dr Kahane Ignacy, ul. Kopernika 14, tel. 209-57. Dr Kahane Józef Edward, ul. Obrony Lwowa 10, tel. 249-99. Mgr Kahane Seweryn, ul. Bernsteina ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 186 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Ruzioka i Maryla Haberowa (Zakład). Posterunek Policji Państwowej. Szkoły: 7-kl. szkoła powszechna i szkoła zawodowa. Żabno Powiat Dąbrowski. Mieszkańców: 2.636. Zarząd Gminy: Burmistrz: Jakób Kurkowski. Zastępca: Dr. Stanisław Wiitek. Lekarz miejski: Dr. Przybyszowski Kazimierz. Notarjusz: Gołkowsiki Ludwik. Adwokaci: Dr. Witek Stanisław, Dr. Juran M., Dr. Fla- schen M. Żywiec Miasto powiatowe. Starostwo: Starosta: Stanisław Skalecki, tel. 13. Zastępca Starosty: Juljan Styczyński. Magistrat: Burmistrz: Piotr Bielewicz, łel. 2. Sąd Grodzki: Naczelnik: Dr. Franciszek Stokłosa. Powiatowa Komenda Policji Państwowej: Komendant: Bolesław Czaipelski, komis. P. P., tel. 16. Urząd Skarbowy: Naczelnik: Nieć Władysław. Urząd ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 101 {d696}
  ... Abraham Tillinger. Szkoła: 7-klasowa szkoła powszechna i szkoła zawodowa. Dentysta: Saul Berhang. Posterunek Policji Państwowej. ŻABNO. Powiat Dąbrowa. Mieszkańców 2.613. Magistrat: Burmistrz: Dr. Hubert Zdzisław. Zastępca: Kwieciński Józef. Lekarz miejski: Dr. Przybyszowski Kazimierz. Notarjusze: Gołkowski Ludwik, Pawłowski Tadeusz. Adwokaci: Dr. Hubert Zdzisław, Dr. Witek Stanis'aw, Dr. Juran M. ŻMIGRÓD. Powiat Jasło. Magistrat: Burmistrz: Leon Karciński, wiceburmistrz: Jakób Drozdowicz. Sąd powiatowy: Naczelnik: Stanisław Roj. Ewidencja katastru podatku gruntowego: geometra: Jan Krzemień. Urząd pocztowy: Naczelnik: Józef Nowitlo. Adwokaci: Dr. Józef Grossfeld, Dr. Jan Kotula i Dr. Józef Hruszowski. Lekarze: Dr. Antoni Zawisza i Dr. Edmund Fischler. Notarjusz: Walerjan Kosiński. Kasa ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 101 {d3353}
  ... ,, Insler Abraham, Sykstuska 6 19-66 ,, Janiszewski Tadeusz, Grodzic- kich 1 20-05 ,, Jankiewicz Mirosław, Kurkowa 5 „ Jankowski Antoni, Friedrichów 4 - 20-02 ., Jokeles Leon, Unji Lubelskiej 15 ., Juran Józef, Pasaż Hausmana 6 - 4-19 „ Jüties James," Szopena 8 69-81 ,, Kahane Józef, Brajerowska 11 a 49-99 „ Kaliński Marjan Robert, Szope- na 4 49-92 Kalmus Izak Saul, pl. Bernar- ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 283 {d3353}
  ... - Bank ziem. kredyt. Krzyżanowski C. „Informator**, Hübel N. Sp. akc. dla przem. naft. Wieleżyński M. inż. „Nowość** Ska garb. Książn. „Atlas** t Menczel J. ,.'j . Rechen J. - .. v Agencja Zem. Banku Hip. „Orzeł**, Two ubezp. * - Riedl E. . .'-i- ' „Ihig** x . .. Grüss O. Bank Związk. Powsz. - ( - Sokal E. . ' - '. ' Świeżawska M. ' . „ Reich i Ziff, Grcbel G. i Syn Juran J. dr. Lorber Fryderyk Dr. Steyskal K. Grünbaum J. Katz K. „Feniks**, Tow. Ubez. „Watt**, Lachman W. Landau 1« -' - * - ' ' * Post H. ' - Wilczkowa F. ‹ - Wilczek S. „Jutrzenka** Przemysł. Szkoła Księg. polska Bank centr. koopernt. Rothman H. Stern B. Szkoła Powsz. Żensk. Im. KI. Tańskiej ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Yuran family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org