Records of the Zarkower family in the All Galicia Database

There are currently 175 records for the surname Zarkower (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane, daughter of Mordche ZARKOWER
  1819 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Eisig ZARKOWER
  1819 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Nuchem ZARKOWER
  1821 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Chaia, daughter of Mordche ZARKOWER
  1822 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Henie, daughter of Mordche ZARKOWER
  1826 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Henie ZARKOWER
  1827 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Joseph, son of Mordche ZARKOWER
  1828 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Jossel ZARKOWER
  1828 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • David, son of Peisach ZARKOWER
  1829 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • David ZARKOWER, son of Peisach ZARKOWER
  1829 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 175 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zarkower family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zarkower family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 161 search results for the surname Zarkower at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Skalat Yizkor Book (1971), image 142 {y60}
  ... נובוםיולקה. מספר הקרבנות עלה למאות אחדות. אקציה זו ידועה בשם •הקברים הבוכים״. — Müller EA m Bl. 107. 51 (Welsabrod. KlweU), MUller VU Bl. 135 (Ben Porath) — nicht Augenzeuge. 6. ב־9.6.1943 חוסל הגיטו סוסית. שארית הפליטה הובהלה פעם נוסםת לבית הכנסת. ומשם הובלו לגבעת הירי ליד נובוסיולקה. אחדים הצליחו להחבא לפני תחילת האקציה או לברוח ליערות. — MUller EA ni BI. 51, 87, 107, MUller VU Bl. 92 (Zarkower). Bl. 135 (Ben Porath), nicht Augenzeuge, VU Bl. 21 (Hofmann). האקציות בסקאלאט שוחזרו בפרוטרוט בספרו של אברהם וייסברוד ״גסיסת העיירה* (יידיש), מינכן 1948. — Müller EA Ul Bl. 42 ff. הסול מחנה העבודה בסקאלאט (קסיונקה) בא לאחר מכן ביולי 3»1. בהקשר עם מספ!׳ הקרבנית: במפקד התושבים מאזור סקאלאס משנת 1931 נסגו 89.215 תושבים, מהם 45.631 סולנים, 34.752 אוקראינים ו־486& יהודים, אשר 7.037 מהם התגוררו בערים ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 35 {d1409}
  z. Dr. Zadęcki Franciszek ul. Szewska 20 „ Zimmerman Juda ul. Grodzka 59, tel. 110-53. „ Zopoth Stanislaw ul. Dunajewskiego 1 tel. 120-39. w Zweig Ferdynand Doc. U. J. ul. Batorego 12, tel. 128-46. „ Zarkower Wilhelm ul, Dietla 66. 128-51. „ Zimmerspitz Arnold, Stradom 25, tel. 122-52. „ Zimetbaum H. ul. Grodzka 36. tel. 168-58. Kancelarje adwokackie Kraków-Podgórze. Dr. Aleksandrowicz Jakób ul. Przymoście 3, 111-18 „ Babiński Bronisław ul. Lwowska 33. * Bergner Eljasz Rynek 13, tel. 135-64 PKO 405-702. „ Billet Maurycy ul. Przymoście 1. „ Emilewicz Józef Rynek 10 tel. 114-12 „ Engel Dawid Rynek 11. „ Feiner Leon ul. Kalwaryjska 7. tel. ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 253 {d3534}
  ... tel. 182-98. Dr. Woźniakowski Józef, ul. Basztowa 4, tel. 141-41. Dr. Wusalowski Zygmunt, ul. Czysta 21. Dr. Zadęcki Franciszek, ul. Szewska 20. Dr. Zakulski Władysław, ul. Krowoderska 19. Dr. Zimmermann Juda, ul. Grodzka 59, tel. 110-53. Dr. Zimmerspitz Maurycy, ul. Stradom 25. Dr. Zimmetbaum Samuel, ul. Grodzka 36. Dr. Zopoth Stanisław, ul. Dunajewskiego 1, tel. 120-39. Dr. Zweig Ferdynand, ul. Batorego 12, tel. 128-46. Dr. Źarkower Wilhelm, ul. Dietla 66, tel. 128-51. Podział miasta na Okręgi sanitarne. Obszar miasta Krakowa podzielony został pod wzglę- dem sanitarnym na następujących 9 Okręgów sanitarnych iprzy zatrzymaniu w rezerwie oznaczenia Okręgu I.): 1) Il-gi Okrąg sanitarny, obejmujący Dzielnicę III. (Nowy Świat) i Dzielnicę IV. (Piaski), oraz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 334 {d3534}
  ... A. i Elbinger, Mio- dowa 15. 128-35 Künstlinger Ignacy, dr., Jasna 8. 128-38 Pieczonka Edward, Zwierzyniecka 10. 128-39 Surowiecki Antoni, Zwierzyniecka 21. 128-41 Bross Łazarz, A. Potockiego 1. 128-42 Künstler Jakób, Wielopole 3. 128-43 Halpern Ignacy, Grodzka 58. 128-46 Zweig Ferdynand, dr., Batorego 12. 128-48 Kurtz Edmund, Wolnica 5. 128-49 Silberberg Henryk, dr., św. Marka 20. 128-51 Żarkower W., doktor, Dietla 66. 128-52 Gottlieb Dawid, dr., Dietla 68. 128-53 Leinkram Bernard, Felicjanek 1. 128-55 Emilewiez Walenty, cegielnia i fahr. dachówek, Krasickiego 17. 128-56 Srebrny, Krak. fabr. octu, Tatarska 7. 128-57 Frischer Henryk, św. Katarzyny 4. 128-58 Braciejowski Adolf, Grodzka 4. 128-59 Wiśniewski Jakób, Stradom 11. 128-60 Liebeskind Ignacy, św. Filipa 11. 128-61 ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 593 {d3534}
  ... . BBWR., Grzegórzec- ka 26. — Stanisław, podmajstrzy murarski, pl. Ka Groblach 19. — Teofila, urz. pry w., Florjańska 19. — 'Władysław', szewc, Zamojskiego 5. Żakiewicz Józef, urz. Kurat. Szk., B. Zale- skiego 6. Żakowski Józef, sierż. Straży Poż., Pawia 3. — Teofil, urz. poczt., św. Benedykta fi. —- Władysław, em. poczt., św. Benedykta 9. Żardecki Aleksander, dr., lekarz, Zwierzy- niecka 14. Żarkower Wilhelm, adw., Dietlówska 66. Żarnecki Edward, agent handl., Wielopole 32. — Kazimierz, mgr. urz. pry w., Wielopole 32. — Stanisław, art. malarz. Słoneczna 2. Żarneczki Stanisław, wojew. insp. roili.. Szczepańska 2. Żarska Marja, naucz, muz., Krakusa 15. Żarski Stanisław, kpt. W. P., Mogilska 11. Żbik Józef, mistrz szewski, Wrzesińska 3. — Józef, urz., Rynek Główmy ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zarkower family:

Other ways to connect with people researching the Zarkower family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org