Records of the Zarwanitzer family in the All Galicia Database

There are currently 101 records for the surname Zarwanitzer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Sosie ZARWANITZER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sara ZARWONICER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Taube ZARWANICER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Fiszel Zarwanicer ?
  1837 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • Dawid ZARWANITZER, son of Samul ZARWANITZER and Eidel
  1839 birth record from Kałusz Jewish Births (1832.11-1847)
 • Breinci ZARWANITZER
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Breine ZARWANITZER
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Breine ZARWANITZER
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Breine ZARWANITZER
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Breine ZARWANITZER
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 101 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zarwanitzer family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zarwanitzer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 100 search results for the surname Zarwanitzer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 24 {d3353}
  ... 75-89 28. Sygall O., rest. 92-11 38. Akc. Tow. Elektr. przedtem ; Brown Boveri, Pol. ZakŁ - r ~ . Elektr., Oddz. Lw. mag. 72-61- , 72. 6 sam. dyon art. przeciw- 1 lotn. ' 22-07 UL. KASPRA - BOCZKOWSKIEGO 5. Freiheiter H., m. 17-96 10. Zarwanitzer D., fabr. wyr. metal. ~ ' ' ' 11-32 - Zarwanitzer J. 35-87 12. Cukier A. J„ m.' 59-45 14. Fränkel S., m. , 39-07 19. Luc J„ Dr , m., domy ofic. 61-72 - BODNARÓWKA - . Bctoniarnia miejska ' 23-65 Radziwiłł, Wimmer, Żeleń- scy. wyroby z gliny 37-73 BOGDANÓWKA 1. Strauss ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 271 {d3353}
  ... ., m. Sy- kstuska 35 70-12 Zaremba Henryk i Ska, przeds. bud., Hetmańska 6 3-75 Zaremba Henryk i Ska, bud. sanat. Kasy Chor., Kurkowa L 31 57-34 domu Zawód. Z w. . Kolej., Kętrzyńskiego 54 77-25 Zarewicz M., Saweryn M. i Ska, hurt. skł. owoc. połudn., Kor- niaktów 3 92-39 Zarwanitzer D., fabr. wyr. met., K. Boczkowskiego 10 11 -32 Zarwanitzer Józef, m. K. Bo- czkowskiego 10* . ' 35-87 Zarząd dóbr Knihynlcze, oddz. , Lw., J. Tustahowski, Kołłą- taja 3 r 42-16 Zarząd Domu Profesorów U. J. K., Supińskiego 11 85-47 Zarząd dóbr miejskich, b. Ra- tusz - 53-37 Zarząd Głów. Dóbr, Stołow ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 295 {d3353}
  ... Borkowski hr. J. Łańcut M. .,Ekonom ja** P. P. Wydz. śledczy Kremer S. inż. 'J Snficr S. dr. Bilewicz Eijasz^ Dyr. Lasów Państw. ..Wick Nowy*' Szpital powszechny Lothringer M. dr. Scrwatowski W. ' Teodorowicz. W. ' - s Niementowski J. dr. ^ Szeliński E.. dr. , 1: Krajewski A. ' Kolischerowa B. Oblas A. dr. .: V. Wysoczański Br. . Woliscliowa H. i Gerstmon Z. Li^ttner K. Appenzeller Maksym. ' , *i Kom. P. P. Lw. m. Stcrmecka-Wiluszowa K. Zarwanitzer J. Wittlin N. P. A. S. T., Kontrola między- miast. ' Weiss J. 'i m
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 95 {d20}
  ... Bertold ŻÓŁKIEW. Lichtenberg Wo« ŻYWIEC NiewuMzoaub Jakób. Rynek ML łnż. Schlegel AnWsL 15. MIASTA. Baligród, powiat Lisko, Województwo Lwowskie. Magistrat: burmistrz Dr Śmietana Stanisław. Sąd powiatowy: naczelnik Stachura Władysław. Posterunek Policji Państwowej; komendant Kalisz Jan. Oddział Kontroli Skarbowej: kierownik Mkhajluk Nestor. Ewidencja Katastru Podatku Gruntowego: geometra ewidenc Zarwanitzer Kaiman. Urząd pocztowy: naczelnik Mierczakiewici Aleksander. Adwokaci: Dr Frey lucher, Dr Hoffman Ignacy. Dr Pawłowski Włodz., Dr Smólski Władysław. Dr Wagner EmO. Notarjuai: Mikuli Fryderyk. Lekarz okręgowy: Dr Kuimak Włodzimierz. Szkoła 5 klasowa powszechna. Baranów, powiat Tarnobrzeg, Województwo Lwowskie. Stacja kolejowa i poczta w miejscu. Lndnoiż: 1800. Magistrat: komisarz ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 648 {d32}
  ... , 11. XI. 914. Hraniee, ul. Hennanova 1. 27, Morawy. 6 os. Zarembski Maksymilian, funkc. kol., Matyjowce, 31. VIII. 914. Rabenstein. 2 os. Zarkower Wilhelm, sędz. pow., Podwołoczyska, —. Wiedeń, V., Rüdigergasse 1. 27. 4 os. Zarwanitzer Eliasz, wł. młyna, Podhorki, 1. IX. 914. Wiedeń, II., Linnegasse 1. 8, I., d. 8. 2 os. Zarwinzer Abraham, kupiec, Przemyślany, 26. VIII. 914. Wiedeń, VI., Arnezhoferstrasse 1. 10, d. 30. 5 os. Zarytkiewiezówna Marya, naucz., Barycz, 20. IX. 914. Jedlcauy, ul. Sadova, Czechy. 1 os. Zarzecki Mieczysław ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zarwanitzer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org