Records of the Sheinbach family in the All Galicia Database

There are currently 5 records for the surname Sheinbach (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Henriette SCHOENBACH
  1889 birth record from Podwołoczyska Jewish Birth Records (1877-1893 and 1901-1910)
 • Eisig SZENBACH, son of and
  and , daughter of and
  1920 marriage record from Sanok Jewish Marriage Index (Grooms Only) (1916-1939)
 • Mindla Gitla SZENBACH
  1929 death record from Sanok Jewish Death Index (1914-1939)
 • Mendel SZENBACH
  1931 death record from Sanok Jewish Death Index (1914-1939)
 • Chaim SCHEINBACH, son of and
  and , daughter of and
  1936 marriage record from Leżajsk Jewish Marriage Index (Grooms Only) (1877-1938)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 5 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Sheinbach family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname with this exact spelling. (The GGFF does not yet display results for soundalike names or spelling variants.)

Family & LocationResearcherResearcher's Contact InformationDate Added

Sorry, this information is only available to members of Gesher Galicia who are logged in to this website. If you're already a member, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Sheinbach family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 186 search results for the surname Sheinbach at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 686 {d696}
  ... 10. — Maks, kupiec, Ogrodowa 3. — Markus, kupiec, Podskale 1. — Mendel, czel. kołdziarski, św. Sebastjana 32. — Ozjasz. wł. kuchni jarsk., Izaaka 1. — Rozalja, pom. modn., Berka Joselewicza 20. — Salomon, urz. pryw., Lwowska 20. — Samson, handlowiec, Estery 5. — Scheindla, kupcowa, Szeroka 12. - — Szymon, kupiec, św. Sebastjana 27. — Szymon, urz. pryw.. Długosza 3. — Wiktor, urz. pryw., Starowiślna 81. Scheinbach Izaak, stolarz, Podbrzezie 3. — Józef, inżynier, św. Sebastjana 4. — Józef, majster stoi., Podbrzezie 3. — Mechel, kupiec, św. Sebastjana 4. Scbeinberg Jakób, blacharz, Nowa 3. — Mendel, kupiec, Rejtana 8. Scbeiner Chane, hafciarka, Miodowa 25. — Joel, pom. handl., Wąska 12. — Mendel, krawiec, Miodowa 37. — Samuel, krawiec, Skawińska-Boczna 12. Scheinerman Abraham, kupiec. Żmujdzka ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 98 {d20}
  ... 145 Leżajsk, powiat Łańcut, Województw/ Lwow»ki«. Ludnotf 7/WW. Stacja kolejowa w miej*cu. MflKiilrnl hurmialrz Przybyl.ki l^on; wiceburmistrz: Karaaińnki Włndytław. Sąd powiatowy: naczelnik Krzy»ztofor»ki Michał, Urząd pocztowy: naczelnik vacat. Urząd ewidencyjny kalastru podatku grun!‹-rwego; naczelnik geometra Sroczyński Franciszek. Adwokaci : Dr Berger Arnold, Dr Grychowski Wiktor, Dr Scheinbach Karol, Dr Szczepański Alojzy, Dr Verständig Adolf. Notarjusz: Josse Allred. Lekarze: Dr Dobschütz Abr*karo, Dr Lewinter Adam, Dr Rebhun Izalc Szkoly: Państwowe Gimnazjum realne, 2 szkoły powszechne — męska i żeńska. Przedsiębiorstwa przemysłowe: Tartak parowy hr. Potockiego, Młyn parowy hr. Potockiego, Fabryka betonów, dachówek, pomruków Walentego Niemczyka, Fabryka kafli Stanisława ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 434 {d20}
  ... Kościuszki 5. Roth Abraham Peretz, Grodzka 47. Rothberg Juljusz, Dietlowska 53. Rothblum Dora, Tad. Kościuszki 13. Rothblum Rozalja, Tad. Kościuszki 7. Rottenberg Juda, Kalwaryjska 18. Rosenzweig Salomon Józef, Tad. Kościuszki 5. Rudnicki Józef, Rynek GL 44. Sachs Sara, Starowiślna 51. Salzberg Jakób, Starowiślna 53. Sandherg Gustaw, Florjańska 36. Sattler Markus, Estery 3. Scharf Samuel, Estery 5. Scheinbach Michał, Krakowska 5. Schenker i Kożma, Szeroka 10- Schermann Henryk Chaim, Mostowa 1. Scheuer Samuel, Dietlowska 31. Tel. 456. Schickman L., Grodzka 71. Anons I. 484. Schlang Menasche, Bożego Ciała 13. Schmeler Liehe, Rynek GL 3. SchÖnherg Hirsch, Stradomska 2. Schönberg Laura, Sienna 17. Schöndort Abraham Szyja, Grodzka 33, Schreiber Kaiman f. Karol, Sienna 17, Schwarzbrot Rozalja ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 311 {d695}
  ... 12. — Henoch, kupiec, Szeroka 17. — Herman, pokostnik. Rękawka 15. — Ignacy, pom. handl., Rękawka 15. — Joel, nauczyciel, św. Katarzyny 5. — Józef, kupiec, św. Sebastjana 32. — Leizor, kupiec, Józefa 12. ' — Markus, kupiec, Podskale 1. — Mozes, kupiec, Wrzesińska 7. — Szymon, handlarz owoców, Zamojskiego 42. Scheinbach Michał, kupiec, św. Sebastjana 4. Scheiner Artur, szczotkarz, Zamojskiego 21. Scheinfcld Josua, kupiec. Szeroka 14. Scheinmann Hirsch. kupiec, Kalwaryjska 7. Scheinowitz Abraham, kupiec. Krakowska 9. — Chaim Salomon, dzierż, folwarku. Tyniecka 1. Tel. 1027. Schek Gustawa, wd. po wywiad, polic, Lwowska 9. — dr. Juljan, adwokat, Wielopole 9. Tel. 4067. — Leopold, urz. pryw., Rejtanu 10. Schell Natan, pi/emyslowiec, Asnyka 3. — Salomon, przemysłowiec, Kremerowska 10. — Szymon ...
 • 1917 Krakow Calendar, image 100 {d79}
  ... Józef. Ribinowicz Wolf Wilhelm), Krosno: Berkowicz Michał, Czajkowski Feliks, Ju-gendfein Jan Kanty, Kurzer Samuel. Ochendusz-ko Franciszek, Orlewicz Wincenty, Wilusz Józef. Krościenko nad Dunajcem: Milanyak Andrzej, Przybyło Szymon, Krzeszuicice; Bannct Józef, Brenner Szymon, Chrzanowski Tytus, Rzymkowski Feliks, Wein-heber Fryderyk. Leżajsk: Berger Aron Eliasz vel Arnold, Grychow-ski Wiktor, Scheinbach Karol (Cliaim), Szczepański jakób Alojzy. lAmanowa: Głębocki Zygmunt, Hammerachlag Jo-nas, Kwieciński Winceuty, Młodzik Karol. Liszki: Wąsikiewiez Henryk, Wyrobisz Tadeusz. Łańcut: Borowiec Józef, Dymidowicz Henr., HerbBt Salomon, Maikel Leon, Szpunar Walenty. Maków: ChodorowBki Władysław, Lntfak Eliasz. Mielec: Isenb,jrg Ozyasz (Oskar), Łojasiewicz Stanisław, Nowaczyński Stanisł. Kazimierz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Sheinbach family:

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $25/year. You can join online!