Records of the Zwern family in the All Galicia Database

There are currently 74 records for the surname Zwern (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Schloma ZWIRN
  1810 death record from Lviv Jewish Death Records (1805-1880)
 • Abraham, son of Moses ZWIRN
  1813 birth record from Lviv Jewish Birth Records (1805-1871)
 • Chune, son of Gerson ZWIRN
  1822 birth record from Brody Jewish Birth Records (1815-1861)
 • Rifka ZWIRN
  1827 death record from Lviv Jewish Death Records (1805-1880)
 • Tobias, son of Wolf ZWERN
  1829 birth record from Brody Jewish Birth Records (1815-1861)
 • Chäskel ZWERN
  1830 death record from Brody Jewish Death Records (1815-1861)
 • Jenta ZWIRN
  1830 death record from Drohobycz Jewish Death Records (1816-1852)
 • Ruchel Lea, daughter of Wolf ZWIRN
  1831 birth record from Brody Jewish Birth Records (1815-1861)
 • Feige Ettel, daughter of Wolf ZWEREN
  1833 birth record from Brody Jewish Birth Records (1815-1861)
 • Blime Gittel, daughter of Wolf ZWERN
  1835 birth record from Brody Jewish Birth Records (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 74 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zwern family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname with this exact spelling. (The GGFF does not yet display results for soundalike names or spelling variants.)

Family & Location Researcher Researcher's Contact Information Date Added

Sorry, this information is only available to members of Gesher Galicia who are logged in to this website. If you're already a member, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zwern family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 177 search results for the surname Zwern at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 283 {d696}
  ... , Molenda Władysław, Stefanja, Kazimiera, Henryk, Barbara z Goralów i Hor-nikowska Stanisława (239). Suderowa z Ciesielskich Agata, Ferdynand, Leon, Barbara i Kisielewska Apolonja (277). Socha Jan (wejście 1. or. 153) (4821. Chroslecki Franciszek i Ludwika z Żywieckich (542). parcela. Patrz ul. Wrocławska 76. Narożnik ul. Wrocławskiej. Narożnik Al. Słowackiego. Patrz Al. Stowackiego 30 (32, 34, 3‹i›. Wortsmann Teofila (167). Zwirn recte Rcif Izaak i Cyla (208). Odrzywolski Zbigniew i Rapaporl Maurycy (5). Lipiński Stanisław, Marja, Władysław, Helena, Apolonja, Krupiński Józef (synl, Antoni i Koźbiałowa z Krupińskich Slcfn-nja (6). detto (6). , 12c) 11 Towarzystwo Tanich Mieszkań dla Robotników Katolików w Krakowie (11).
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 688 {d696}
  ... Bożego Ciała 3. — Olga, kupcowa, Bożego Ciała 3. — Regina, pryw., Dunajewskiego 5. — Salomon, kupiec, Bożego Ciała 3. — Samuel, handlowiec, Podgórska 11. — Zygmunt, szofer mechan., Felicjanek 23. Schiffeldrim Izaak, rzeźnik, Paulińska 18. Schiffenbauer Mojżesz, pryw., pl. Zgody 5. Schiffer f. Zwirn Beila, pom. modn , Krakusa 9. — Etla, wł. prac. szewsk., Lwowska 4. — Filip, urz. bank., św. Filipa 8. — f. Zwirn Haja, pom. kraw., Krakusa 9. — Izrael, inslal. wodoc, Dunajewskiego 7. — Jakób, rzeźnik, Dajwór 25. — Jakób, malarz, Florjańska 37. — f. Zwirn Joel, czel. szewski. Krakusa 9. — f. Weiss Juda. szklarz i pokostnik. Berka Joselewicza 9. — Lazar, szewc. Wąska 12. — Regina, pryw., Jasna 2. — Zygmunt, szklarz i pokostnik, Lwowska 45. Schiffman Aron, pryw., Dajwór 6. — Chiel, urz. Kasy Chor ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 212 {d20}
  ... ‹475 Pro cha) Karol 150t Kisielewska Barbara ilSSi Molenda Antonina, Feliks, Józef, Stefanja. Kazimierz, Henryk. Procbal z Molendów Marja i Dymek Jan (194 Maraszkiewicz Andrzej. Władysław, Marjanna, Słabik z MaraszkiewSaów Joljanna, Ksażkie-wicz z Maraszkiewiczöw Fraocrszka, Makwlan z Maraszkiewkzów Hekna il95i Nłolenda Józef, MarsAsna. Fehks, Prochal Marja, Molenda WUdrstaw. Stefaiua, Kazimiera, Henryk i Hortukowska Stanisława (199) Socha Jan (259) Suderowa Agata (259• Chrostecki Franciszek i Ludwika z Żywieckich (440) parccU Patn uL WrwŁwska "o S*razmi ul hTr^.-i^tcshcj Narożnik aleji Siw^-küoo. pareda Wortsmann Teofila i›' Zwirn recte Reif haak i CyU (147) Odnywołski Zburoiew i Rap*tort MaurycjK 6} ?i8 Lipińska Frertcrszka \7)
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 163 {d696}
  ... w Krakowie 2.000, poza Krakowem 2.000, razem 4.000. Proboszea: Ks. Uruski Jan, radca konsystorjalny. Coopcrator: Ks. Paweł Cbruszcz. Kaneelarja parajalna otwarta od godz. 10—12, prócz niedziel i świąt. Ewangelicki Urząd parafjalny w Krakowie. Kaneelarja: Grodzka 58, tel. 129-75. Godziny urzędowe: codziennie od 10—12. Proboszcz Parafji Ewangelickiej: Ks. Wiktor Niemczyk, Grodzka 62. II. p. Starszyzna Zborn: Kurator Gen. Henryk Bobkowski. Konfederacka 14, przyjmuje w kancelarji para-fjalnej codziennie z wyjątkiem soboty od wpół do 12 do 12. Zastępca Kuratora: Inż. prof. Oskar Nowotny. Li-browszczyzna 10, tel. 150-40. Członkowie Starszyzny: Bendarski Zygmunt, Al. Słowackiego 19; Dr. Bobkowska Wanda, Grodzka 60; Dindorf Witołd, Ogrodowa 4; Drozd Karol, Mogilska 112; Dyr. Goettel Ryszard, Garbarska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 28 {d20}
  46 Chądzyński Karol 47 Chełmoński Adam 48 Chętnik Adam 49 Chomiński Ludwik 50 Chrucki Sejrgjusz 51 Chwaliński Piotr 52 Chyb Franciszek 53 Cialuch Jan 54 Geplak Marjan 55 Geślik Walenty 56 Ciszak Antoni 57 Cupiał Jan 58 Czapiński Kazimierz 59 Cierniewski Artemiusz Ludomit 60 Czetwertyński Szweryn 61 Czuczmaj Maksym 62 Ks. dr Czej Jan 63 Cwiakowski Aleksy 64 Ks» Dachowski Filip 65 Daczko Karol 66 Daszyński Ignacy 67 Dąbrowski Marian 68 Dr Dąbrowski Stefan 69 Dąbsld Jan 70 Dębski Jan 71 Dr Diamand Herman 72 Dmirryjuk Wasyl 73 Dobija Ludwik 74 Dobrowolski Kazimierz 75 Dobrzański Stefan Andrzej 76 Dolanowicz Stefan 77 Dr Dubanowicz Edward 78 Dubiel Gabriel 79 Dobrownik Adolf 80 Dunin Ludwik 81 Duro Jan 82 Dutczak Iwan 83 Dr Dymowski Tadeusz 84 Dziduch ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zwern family:

Other ways to connect with people researching the Zwern family:

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $36/year. You can join online!