Records of the Banjaminoff family in the All Galicia Database

There is currently 1 record for the surname Banjaminoff (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is the result:

 • Leib BENJAMINOW
  1787 property record from Nadwórna Josephine Survey (1787)

Search the All Galicia Database to see the full information available for this record. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Banjaminoff family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Banjaminoff family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 13 search results for the surname Banjaminoff at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1928/1929 Brody Gymnasium Report (Jóżef Korzeniowski), image 90 {s240}
  ... *Mulowi Tadeuszowi, Dr. Nadlowi Abrahamowi, Ks. Osadcy Michałowi, Sądowiczo-wi Janowi, Sołtysikowi Władysławowi i Woycikiewiczowi Marja-nowi. złożył przysięgę służbową 22 maja 1929. Tytuły profesorów. K. O. S. Lw. Reskr., Nr. II. — 4784/29 z 45/IV 1929 przyznało tytuły profesorów następującym naucz, stałym tut. gimnazjum: Dr. Bernhautowi Edmundowi, Dr. Bujesowi Benjaminowi, Ks. Kozaczewskiemu Jakóbowi, Dr. Nadlowi Abrahamowi, Ks. Osadcy Michałowi i Woycikiewiczowi Marjanowi. Zmiana rozkładu czynności. *) Od 1 /V 1929 z powodu udzielenia urlopu płatnego do końca b. r. szk. naucz, kontr. Janowi Ratuszniakowi. Dr. Edmund Bernhaut uczył dodatkowo geogr. w kl. II, Ilia i Illb 6 godz., razem 30 g. tyg.; Dr. Bujes ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 209 {d20}
  ... V UBoti Utowmka-Ds. XVIL .\%ma«ł a* Wrnetmrrktt}. 1-21 23-35 37-55 57.61 AWwsmt «* ‹«a.«wj. SmrmmiŁ ml ł^rnaw-rip. XMa» •* Jm n›wrbf› Aa* r «4 ITftWswamt. Xaraamr •**. Jnaafal. 2 165 Patn aL S.ajiinjaai la _ 4 254 Saiorab Astooi i Ea-stja Marja 2 am. (603) 6-18 «fc 20 161 mmmm maiililnii z lrmamkirh (274) Tai n-l «4 ffffhiriiiLj 22-28 t—«fc Xmrmmit ml Wmrzjwmej. SmrmżmA ml SmiimwHnmt. SmemmiŁ ml bmr› .VanmmV ml Mmmirtorj. - Badacaidka S %r«t IPrsdmmmf, Perwfia mu. Soneym* — Itczby porz. mcawrz. 1—55 i parz. 2-S2; M P. Mmii ziawues -hczby porz. metmrz. 57—61 i parz. 54—60 Kom. Obwodu IV dla Anemie XVB i XVul Okręg Sanitarny VB OAr^r P‹Ä7i 6wdowŁ IV ńup. Skarbowy I Kosi. Policyjny B 3tMB 42-46 48-52 54 263 Patn al Badacaidka S 56-60 Dz. nr. Sarokntk ...
 • 1882 Lwow IV Gymnasium Report (Jan Dlugosz), image 40 {s10}
  ... zniknąć i pozostać tylko raeyonalne prawa. Stąd też poebodzi, iż im bardziej gdzieś w naturze przeważają prawa nad materya, tembardziej tez i nikną tam fenomena i przybierają charakter przeważnie duchowy, albowiem optyczne fenomena nie sąni-czem jak geometryą, której linie pociągnięte są przez światło, a to światło samo już jest bardzo dwuznaezną i podejrzaną materyalnością. W magnetyzmie już prawie ginie wszelki materyalny ślad, a wgrawi-tacyi nic z fenomenów więcej nie zostaje jak prawo, na którem w całości polega poruszanie się ciał niebieskich. Dokonaną teoryą uatury byłoby więc zupełne przeistoczenie się jej w inteUgencyą. Martwe
 • 1883 Lwow IV Gymnasium Report (Jan Dlugosz), image 7 {s11}
  7 narodów. Dzieła Arata przetłumaczył pierwszy M. Tullius Cicćro w bardzo młodym wieku. Ałe z tego tłumaczenia nie wszystko się aż do naszych czasów zachowało; z Phaenomenów większa połowa, z Diosemeiów tylko 26 wierszy, które w rękopismach bardzo różnie i bardzo błędnie podane. O tern tłumaczeniu poniżej przy Kochanowskim pomówiemy. Drugim tłumaczem pomiędzy Rzymianami był Germanicus Caesar, który nietylko swymi czynami wojennymi, ale wszelakimi przymiotami ducha i serca, powszechną, miłość narodu rzymskiego sobie zjednał. Taki to mąż za. przedmiot do swojej pracy naukowej wziął Arata, którego Phaenomena, podobnie jak Cicero, wierszem na ...
 • 1883 Lwow IV Gymnasium Report (Jan Dlugosz), image 8 {s11}
  ... yjxł t'* fiekixc&sccvov Ttöv STteofr 6 2ó)*evg dytefid^azo' yjxiQETe Tueifucci xPj&iec, *^4cj]T0v GvfißoXov dycvtcvujc. Tu przytoezę także słowa Gvidiusza,. z którycłi przekonać się można, ile ten poeta Arata cenił. Mówi bowiem: „cum Sole et Luna semper Aratus erit". Ov. lib. am. I. 15. Z tego, co dotąd powiedziano, każdy się łatwo przekona 0 znaczeniu i wartości, jaka starożytni tak Grecy jakoteż Rzymianie do Phaenomenów i Diosemeiów Arata przywiązywali. Chociaż z upadkiem literatury tak greckiej jakoteż i rzymskiej przez długie wieki na polu naukowem zapanowała cisza i zastój, chociaż tylekrotne burze, które szalały po ogromnych obszarach dawnego potężnego pafistwa rzymskiego, zburzyły do szczętu jego dawny ustrój, a pod gruzami jego na wieki pogrzebały tyle pomników nieśmiertelnych ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Banjaminoff family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org