Records of the Geldzhaeler family in the All Galicia Database

There are currently 35 records for the surname Geldzhaeler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Bronislaw GELDZEILER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leib GELDZÄHLER
  1850 property record from Baranów Landowners (1850)
 • Osias GELDZÄHLER
  1891 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Criminal Cases, Pardons (1888-1908)
 • Marjem Jenta GELDZÄHLER
  1897 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Chana Lea GELDZÄHLER
  1901 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Jakób Hersz GELDZÄHLER
  1903 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Jakob Hersz GELDZÄHLER
  1903 census record from Tarnopol Jewish Residents (surnames G-N, S, T, V) (1930s)
 • Ryfka GELDZEILER
  1907 birth record from Biecz Jewish Births (index book) (1843-1850, 1907-1942)
 • Izaak GELDZEILER
  1908 birth record from Biecz Jewish Births (index book) (1843-1850, 1907-1942)
 • Leib GELDZÄHLER
  1908-1910 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Industrial Certificates (1904, 1906-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 35 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Geldzhaeler family:

There are 18 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
GELDZAHLER in
Radomysl Wielki, Poland
GG Member Springfield, VA
USA
Jul 22, 2019
GELDZHAELER in
Radomysl Wielki, Poland
GG Member Springfield, VA
USA
Jul 22, 2019
GELTZEILER in
Radomysl Wielki, Poland
GG Member Springfield, VA
USA
Jul 22, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Geldzhaeler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 61 search results for the surname Geldzhaeler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 746 {d3536}
  ... : Gil Jos. Vieh in lister: Sękowski Steph. yiktualienhdr: Griinberg Sara. Waldausrodung: Sternberg Willi. Ziegeleien: Eisig Sclimaja - Sękowski Steph. Ortsgm. u. G. G. Wójtowa. GB. Biecz, Bll. Gorlice, km- 9-54 u. 0-83, Ew. 1324 u. 20, Uspr. poln., r. k. Exp., Sch., (vx Lipinki). Borsten viohhdr:Gościmiński Wawrzyniec. Eierhdr: Leiner Moses. Gemwhdr: Geldzieler Israel - „Kółko ro- lnicze", Landwirtsch. Gauver - Leiner Moses - Schuhmann Chaim. Nnphthagrubenhcs: pli Spółkallarklow- ska, Inh. Dzwonkowski Ed. u. Komp - Nebenzahl Jak. u. Saul - Straszewska Hedwig - Straszewska Hedwig u. Sta- wiarski Valerian - Szurek Stanisl - Werner Isaak. Propinationspächter: Eder Meilech - Weinberger Mendel, Kurz ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 385 {d3536}
  ... Perla - Szmajda Hryć. Propinationspächter: Weissmann Wolf. Schenker: Grubner Perla * Weissmann Wolf. Tab.-Traf: Grubner Perla. Tecschkr: Grubner Perla. Ortsgm. u. G. G. Głęboka. GB. Biecz,BH. Gorlice, km-2-06 n.0-90, Ew. 383 u. 15, Uspr. poln., (xy Biecz). Fleischer: Geldzeiler Isaak. Gemw li dr: „Kółko rolniczo", Landwirtsch. Gauver. Propinationspächter: Klominek Jos. Schenker: Geldzeiler Abraham - Geld- zeiler Wolf * Schuhmann Abraham. Tab.-Traf: Geldzeiler Chaim - „Kółko rolniczej Landwirtsch. Gauver. durch Krzysztofik Joh. Ortsgm. u. G. G. Głęboka. GB. Krakau, B1I. Krakau, km- 0-52 u. 1-73, Ew. 98 u. 32, Uspr. poln., (xy Ko- cmyrzów). Gemwhdr: Łagowski Joh. Propinationspiicliter: Łagowski Joh. Tab.-Traf: Mycielski, Ladisl.Graf. Ortsgm. u. G. G. Głebowice ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 470 {d696}
  ... — Wilhelmina, naucz., Tarłowska 10. Geschwind Abraham, kupiec. Czapskich I. — lzak, spólnik firmy, Zielona li. lei. 116-50. — Rachel, urzędn.. Kremerowsk i 12. — Zygmunl. inżynier. Słoneczna 25. Gessner Marja. właść. real.. Kurniki 7. Geslring Schaja. wł. zakł. fryzj.. Diellow.ka 36. Gelreu Leon. wł. drogerji. Lwowska 46. Getler Slanisław. arl rzeźbiarz. Grodzka 20 Gelllich Adam, dr lekarz, Dunajewskiego I. Gelzler Isak. pom handl.. Starowiślna 61. — Wolf, kupiec. Dolnych Młynów 9. Geuser Markus, kupiec, pl. Nowy 'J. Gcwürz Chaim. wł. składu pończoch. Sl rudom 16. lei 117-57. — Chaskel. kupiec, Diellowska i l. Gewürz Rubin, urz. pryw., Zyblikiewicza 17, telefon 119-48. Gezundhajl Szymon, kupiec, Józefa 22. Gębala Józefa, prac. tramwaj., Zamojskiego 45. — Leon, funkc. P. P., Kr. Jadwigi ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 49 {d20}
  ... Walenty. V. Nadinspekcja Śląska. I. Okręgowy Urząd Miar w Królewskiej Hucie— *. MieJM-wy Ur/,,d Miar w J.. , z r, i , - |cjrau›a. 'k'1?',wy Urząd Miar w Królewskiej Hucie- sor: Olejmczek K^i.Lrz. *f" "A ^"i ', F"^" ""^ l . a i*- ■ ii i›‹ „ , l- Miejscowy Urząd Miar w K a t o w i c a c h — kie- 4. Miejscowy Urząd Miar w Bydgoszczy- )c. f„wnik : Łukaszczyk Józef. galizalor: Smogur l'V.tritJ«^k. kaszczyk Józef. 3. Miejscowy Urząd Miar w Bielsku — st. legaliz.: 1 Miejscowy Urząd Miar w G n i ‹t i n i — łt. legaliz.: Sewera Karol. Gniewski Marcin. A. Miejscowy Urząd Miar w C i e s z y n i e - kierownik: ó. Miejscowy Urząd Miar w Inowrocławiu — ■„+. S^1**! Sylwester, legali/ator ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 66 {d1122}
  ... , sprzedaż manuf. julow., Spadek 12. 4M Strażacka 14. «3 Fridrich L„ Aleja 2. Józef, technik Zarządu leclin. Telegr. i Telef., Aleja 34. G Akfa6^! ^rUln * hiuro eksped., 111 Częstochowa Numer załącz. 226 Gawroński St., adwokat, Aleja 52. 144 Geister Izydor, Aleja 32, przemysłowiec. 5 Gelsler Leon, mieszkanie prywatne, Kościuszki 24. 519 Geldner Natan, mieszkanie prywatne. Kościuszki 24. 471 Gerke i Ska, fabryka tapet, Kośc. 52. 4 Gewtrcman Salomon, kupiec, Fabryczna 7. 524 Glmnazjnm państwowe im. Romualda Trauguta, Staszyca 3. 525 Gimnazjum państwowe im. Romualda Traugutta (gmach główny) Kośc ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Geldzhaeler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org