Records of the Schiffman family in the All Galicia Database

There are currently 682 records for the surname Schiffman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Herman SZYFMAN, son of Ludwik SZYFMAN and Paulina SZYFMAN
  and Chaja DEMANT, daughter of Hersz DEMANT and Marjem DEMANT
  marriage record from Tarnopol Jewish Marriage Banns, Marriage Certificates (1916, 1920-1939)
 • [no given name], child of and Ruchil SCHIFFMANN
  birth record from Jezierna Jewish Births (1886-1893, 1898-1922)
 • Sonja SCHIFFMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Srajald SCHIFFMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Schaja SCHIFMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Moses SEIFMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Lea Schiffmann
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Joseph Israel, son of Hesel SCHIFMAN and -
  1813 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Joseph Israel, son of Hesel SCHIFMANN and -
  1813 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Mendel SCHIFMAN, son of Jona
  1813 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 682 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Schiffman family:

There are 15 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
SCHIFFMAN in
Pantolowice, Poland
GG Member North Miami, FL
USA
Jul 22, 2019
SCHIFFMAN in
Tarnobrzeg, Poland
GG Member Berkeley, CA
USA
Nov 12, 2005
SCHIFFMAN in
Mielec, Poland
GG Member Berkeley, CA
USA
Nov 12, 2005

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Schiffman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 172 search results for the surname Schiffman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 480 {d696}
  ... 2, tel. 160-22. - Władysław, urz. pryw.. Karmelicka 28. Zygmunt, przemysłowiec, Kremerowska 14. lei. 112-38, 119-29. (lollreich Eleonora, kupcowa, Krowoderska 51. Henryk, elektrom., Kupa 8. Szewach, handlowiec, Bożego Ciała 14. - Zygfryd, kancelistą, Krowoderska_.51,_ .... Gollschall 'Marja. pielęgn., Balo-^go 14. Gotlselig r. Wolmuth Aron, srebrnik. Diella 107. —- Eidel, krawc. Lwowska 16. — r. Schiffman Ila, szwaczka. Lwowska 16. Goltwald Janin*, urz. państw., Lubomirskiego ä. — Marja, pryw., Lubomirskiego 5. — Wendelin, urz. kolej., Blich 9. Golysko Ludwika, wdowa, Długa 27. Gowin Franciszek, urz. kolej., Lubicz 10. Goyska Kazimiera, urz. Tow. Wzaj. l'bezp., Michałow skiego 17. Gozdecki Jan, rob. kol., Kamienna 27. Gożdzielski Antoni, ppor. W. 1\, Rakowicka 29. Goździk Piotr, funkc ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 688 {d696}
  ... 7. — Jakób, rzeźnik, Dajwór 25. — Jakób, malarz, Florjańska 37. — f. Zwirn Joel, czel. szewski. Krakusa 9. — f. Weiss Juda. szklarz i pokostnik. Berka Joselewicza 9. — Lazar, szewc. Wąska 12. — Regina, pryw., Jasna 2. — Zygmunt, szklarz i pokostnik, Lwowska 45. Schiffman Aron, pryw., Dajwór 6. — Chiel, urz. Kasy Chor., Radziwiłłowska 13. — Izrael, kier. restaur., Grodzka 71. — Maurycy, elektromechanik, Grodzka 71. — Sabina, urzędn. pryw.. Grodzka 71. — Stefanja, urzędn. pryw.. Grodzka 71. Schiffmann Dawid, urz. pryw.. Topolowa 23. Schikler Maksymiljan, kupiec, Długa 56. — Stanisław, urz. pryw.. Garbarska 4. Schilbach Jan. urzędnik, Długa 32. Schild Chaim. szczotkarz. Powiśle 12. Schildhaus Herman, kupiec, Bożego Ciała 3, tel. 128-31. Schildhorn Marja. pom. kraw., Lwowska 15. — Rozalja ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 435 {d20}
  ... ,' Krakowska 29. TeL 3066. Hettiinger Anna, Warszawska 71. Hirsch Izaak, Józefa 5. Jugendwitzer Anna. Józefa 18. Kanikuła Marja, pl. Zgody 15. Kornhäuser Naftali, Dekerta 27. Lorie SamueL Dajwór 20. Mazgajewska Zofja. Krupnicza 2. Nowakowska Marja, pŁ Matefki 2. Oleszko Kazimiera, Kalwaryjska 3. Paleczna Katarzyna, Szeroka 36. Porębski Stanisław Franciszek, Tad. Kościuszki 22. Proehowska Stefanja Bronisława, Sienna 7. Schiffman Izrael, Grodzka 71. Serkowska Wiktorja, Mały Rynek 7. Silberhng Jakób Baruch, Ryaek Podgórski IX Silbiger Salomon, Skałeczna 1. Sokół Bina, Bożego Gała 9. Spira A S,, Krakowska 5- Spytkowska A polon ja. Mały Rynek 6. Szywała Anna, Kazimierza WieJk. 12. Trzecka Aniela, Stolarska 13» Weinfeld Chana, Stradomska 5. Wolfinger Anna, Mostowa L. Zduleczna Sabina, Pijarska ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 388 {d917}
 • 1913 Lwow Address Directory, image 390 {d13}
  ... . Gabryelow-ka 10. — Karol, funkcyon. kol. Głowac-' kiego 7. Schickl Alfons, poruczn. Gołąba 15 Schieferman Bernard, kontr, poczt. Kopernika 52. Schier Aleksander, dr. adw. Kopernika 28. — Edward, kierów, fili J. Meinla, Gródecka 54. Schiff Balbina, em. Brajerowska 1. — bamuel, kup. Piekarska 37. Schiffer Juda, agenc. Krakowska 5. Schiffmann Elke, restaurat. Janowska 18. — Henryk, agenc. Jagiellońska 20 — Janusz, dr. koncyp. adw. Kazimierzowska 37. Schiffman Józef, solicyt. Szpitalna30 — Maks, kup. Zimorowicza 5. — Sany, piekarz, Nęckiego 6. Sćhiffner Artur, wicedyr. poczt. Za- chariewicza 7.. Schild Adolf, buchalter, św. Marcina 14. — Chaim, kupiec, Micdowa 7. — Izrael, inżyn. kol. Jachowicza 18 Schildhaus Jakób, kup. bykstuska 35 — Noe, wł. doroź. Weteranów 4. Schildkraut Józef, handl ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Schiffman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org