Records of the Dziura family in the All Galicia Database

There are currently 7 records for the surname Dziura (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaia JURA, son of Jacob
  1816 death record from Lviv Jewish Death Records (1805-1880)
 • Rikel, daughter of Munisch ZURER
  1835 death record from Brody Jewish Death Records (1815-1861)
 • Rachel ZAURHAUT
  1843 death record from Bialy Kamien Jewish Death Records (1823-1869)
 • Dawid JURIS
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Lea Ettel, daughter of Isak JUSSEM and Chaje SURE
  1859 birth record from Lviv Jewish Birth Records (1805-1871)
 • Łukasz DZIURA
  1916 school record from Gródek Jagielloński School Records (1916)
 • Izak JURIS
  1934 school record from Sniatyn Boys' School Records (1934)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 7 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dziura family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname with this exact spelling. (The GGFF does not yet display results for soundalike names or spelling variants.)

Family & LocationResearcherResearcher's Contact InformationDate Added

Sorry, this information is only available to members of Gesher Galicia who are logged in to this website. If you're already a member, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dziura family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 158 search results for the surname Dziura at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 9 {d141}
  ... ). Nowy skromny kościół w stylu barokowym. Kościół św. Kazimierza SS. Miłosierdzia (ul. Teatyńska). Zbudowany w r. 1661 kosztem Mikołaja Bieganowskiego. Kościół i Klasztor P. P. Sakramentek (ul. Sakramentek), lun- dowany w r. 1718 a wykończony dopiero w r. 1881. Rynek, studnia ż Neptunem. Fot. prof. A. Lcnkiewicz Reprodukcja z nakładu „Książnicy Atias" S. A. Lwów. Kościół i Klasztor Sacre-Coeur (pl. św. Jura), wzniesiony w r. 1855. W klasztorze zakład naukowo-wychowawczy żeński. Kościół i Klasztor św. Teresy (ul. Leona Sapiehy). Przy klasztorze zakład wychowawczo-naukowy i szkoła zawodowa żeńska. Kościół św. Wojciecha (ul. św. Wojciecha), wzniesiony w r. 1702 przez księży Misjonarzy. Kościół św. Zoiii (ul. św. Zolii). Ufundowany w r. 1574 przez Zofię Hanlowq, przebudowany w r. 1765 ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 17 {d141}
  ... . Gimnazjum Ewangelickiej Gminy Wyznaniowej, ul. Kochanowskiego 18, tel. 222-07. Zakład Naukowy im. H. Jordana, obejmuje: Liceum Humanistyczne, Gimn. Humanistyczne i Szkołę powszechną, właściciel Mieczysław Kistryn, ul. Herburtów (boczna Peowiaków d. Kadecka). Gimnazja prywatne żeńskie. ZAKŁAD WYCHOWAWCZO - NAUKOWY z internaiem ZGROM. NAJSW. SERCA JEZUSOWEGO (Sacre Coeur) Lwów, pl. sw. Jura 1. Telefon 214-45. Gimnazjum ogólno-kształcące. Liceum humanistyczne. Gimn. Ewangelickiej Gminy Wyznaniowej (koedukacyjne), ul. Kochanowskiego 18. tel. 222-07. Gimn. Ogólnokształcące Olgi Filippi-Żychowiczowej z pełnymi prawami szkół państwowych, ul. Fredry 1, teł. 212-02 i ul. Kopernika 38, tel. 212-01. Gimn. SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu oraz Seminarium nauczycielskie, ul. Unii Lubelskiej 9, tel. 266-91 ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 18 {d141}
  ... Szkoła powszechna 7-klasowa P. P. Benedyktynek Ormiańskich, ul. Skarbkowska 10, tel. 108-48. Szkoła powszechna 6-cio klasowa P. P. Benedyktynek Łacińskich, pl. Benedyktyński 2, tel. 268-29. Szkoła powszechna S. S. De Notre-Dame, ul. Ochronek 8, tel. 258-45. Szkoła powszechna SS. Urszulanek, św. Jacka 16, tel. 202-36. Szkoła powszechna. Zgrom. aNjśw. Serca Jezusowego (Sacre-Coeur), pl. Sw. Jura 1, tel. 214-45. PRYWATNA SZKOŁA POWSZECHNA III-go STOPNIA z prawami publiczności H. MAKOWIECKIEJ i A. FILSKIEJ Lwów, ul. Listopada 6. Zakłady Wychowawczo-Naukowe. Zakład Wychowawczo-Naukowy SS. Urszulanek, ul. Sw. Jacka 16. tel. 202-36- z internatem. INTERNAT ŻEŃSKI pod wezwaniem Niepokal. Poczęcia N. P. Marii SS. DOMINIKANEK Lwów, ul. Kochanowskiego 70. Tel. 22079 ZAKŁAD WYCHOWAWCZY (INTERNAT) istn ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 34 {d141}
  ... Miron, Paderewskiego 4, tel. 271-57. Dr Wachtel Filip, Zygmuntowska 12. tel. 269-24. Dr Wqtorek Kazimierz, Leona Sapiehy 21, tel. 248-80. Dr Waller Karol, Batorego 6. tel. 296-64. Dr Weber Henryk, spec. chor. serca i naczyń krwionośnych. Obrony Lwowa 18, tel. 118-28. Dr Weinberger Artur, 3-go Maja 21, tel. 276-93. Dr Weiner Abraham, Hetmana Żółkiewskiego 70, teł. 111-96. Dr Weinlös Józef, Sakramentek 4, ... , pl. Jabłonowskiego 1, tel. 264-92. Dr Ziembicki Witold, Prof. U. J. K., Bielowskiego 6, tel. 203-20. Dr Ziemilski B., Czerneckiego 3, tel. 216-38. Dr Ziff Zygmunt, Bernsteina 14, tel. 249-94. Dr Zier Dawid, Obrony Lwowa (Sykstuska 41 b), tel. 268-46. Laryngolodzy. Dr Aleksandrowicz Leopold, Piekarska 14- tel. 240-75. Dr Braun K., Szajnochy 3, tel. 270-43. Dr Ceipek Tadeusz, Pijarów 6. Dr Danielewicz ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 42 {d141}
  ... z ul. Gipsowej do ul. Zadwórzańskiej. Jeziorańskiego Antoniego Generała (pr.) — z ul. Zielonej na gruntach Stillerówki. Jędrzowskiego — ul. Dywizyjnej do ul. Wszystkich Świętych (KI.). Jodłowa — boczna ul. Warszawskiej (KI.). Jordańska — z ul. Warszawskiej do ul. Dzielnej d. jordana (KI.). Joselowicza Berka — z ul. Słonecznej do ul. Źródlanej. Jozafata — z ul. Gen. Tokarzewskiego do ul. Szeptyckich. Św. Józefa — z ul. Słodowej do ul. Kurkowej. Pl. Św. Jura — u wylotu ulic: Mickiewicza, Ujejskiego Karpińskiego i Szeptyckich. Justgladówka — dawny folwark na południe od stacji Per-senkówka — część gruntów. Radecka — z ul. Pelczyńskiej do ul. Stryjskiej obecnie Pe-owiaków. Kudyego Henryka —■ boczna ul. Pijarów do Dunin Wqso-wicza. Kaleczą •— z ul. Zimorowicza do ul. Chmielowskiego. Kaleczą boczna ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dziura family:

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $25/year. You can join online!